Peştele şi pescarul

Un mic peşte, Mare-a creşte, Dacă zile va avea; Dar prinzându-l tu abia, Să-i dai drumul, iar să-ţi vie, Ar fi mare nebunie!   Un crap încă foarte mic, Fiind încă chiar pitic, Pescuitu-s-au odată În o apă turburată. Când […]

Stânca care fată

Stânca odată, Îngreunată, Gemea şi se văieta, Încât din jur s-aduna De mami şi de moaşe cete, Crezând că ea va să fete Un târg ca Iaşii măcar. Vuiet, sunet în zădar, Căci stânca când au născut Un spân şoarec […]

Elefantul în domnie

Cine-i tare şi mare, Dar minte nu prea are,   Nu-i bine, cât de bun la inimă să fie.   Pe elefant l-au pus în codri la domnie, Şi de pe neam ei toţi, De la străbunii săi până la […]

Fierul şi argintul

– Nu ai cuget, eşti un rău! Tu te-ai făcut ciocan, tu te-ai făcut ilău. Şi-n mine baţi fără cruţare! Au doară ai uitat, că noi chiar din născare Tot de un neam suntem; Că noi alăturea în munţi ne-nfiinţăm? […]

Măgarul şi privighetoarea

Măgarul au văzut pe o privighetoare. – Prieteno, i-au zis, mă rog să mă asculţi: Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi, Că tu întru cântări eşti meşteriţă mare,   Şi iată, acum vreu De iscusinţa ta să […]

Leul şi Măgarul la vânătoare

Monarhul dobitoacelor, năprasnic, Voia să dea, de ziua lui, un praznic Şi chibzui să facă o mare vânătoare, De urşi, de cerbi, de lupi, de căprioare Şi de mistreţi, Că el nu-şi pierde vremea cu vrăbii sau sticleţi. Şi, ca […]

Maimuţoiul, dobitoacele şi Vulpea

La moartea Leului, jivinele S-au adunat cu liota întreagă Şi nici nu încetaseră suspinele C-au şi purces alt rege să-şi aleagă. De cum sosi coroana din tezaur, Păzită de năprasnicul balaur, O şi-ncercă întâi şi-ntâi un Taur. Dar cum nu-i […]

Râul şi heleşteul

– Ce vrasăzică, frate! Zicea către un râu vecinul heleşteu – Eu apele-ţi mereu Le văz că sunt mişcate;   Şi cum nu oboseşti mi-e greu de înţeles. Apoi privesc ades Pe unda ta plutind, când barce încărcate, Când plute, […]

Pietrenii şi Bistriţa

Pietrenii au ieşit cu totul din răbdare, Nemaiputând a suferi Ei pagube struncinătoare, Pe care nu putea feri:   Pentru că în tot anul, Cuejdiul nimicit Pe mulţi au sărăcit. Dar cine e deprins, ca viermele în hrean, Greu schimbă […]

Savant

Toate cărţile din lume, de când lumea, câte-au fost, Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost; Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut, În savantu-i cap de dascăl, s-a-ndesat şi… a-ncăput: Bibliotecă vestită! aşa plină, că-n zadar Am […]

Morarul

În iaz, la iezătură, S-au arătat spărtură. Dar nu era deodată Atât de însemnată   Şi, dacă ar fi pus morarul osteneala, Ferea la început pe viitor sminteala. El însă, stăpânit de multa lenevire (Nărav ce pe la noi domneşte […]

Ursul la priseci

La o alegere, făcută după legi Ce dobitoacele povăţuiesc din veci, Pe urs l-au fost ales nazâr peste priseci, Deşi s-ar fi putut un alt, oricare fie, Să prindă o aşa cam grea dregătorie.   Căci ursul dacă dă de […]

Pasărea rănită c-o săgeată

Rănită c-o săgeată-naripată, O Pasăre se tânguia odată: – Şi noi om fi, în parte, vinovate De pacostea ce peste noi s-abate! Cu penele atâtor zburătoare, Voi aripi daţi săgeţilor ucigătoare; Dar, oameni cruzi, păţiţi şi voi ca noi. Căci, […]

Ochii şi nasul

Urma ceartă dineoare între ochi ş-un nas vecin, Cui din doi, după dreptate, ochelarii se cuvin? Advocat se făcu limba şi pe nas îl apăra, Iar urechea, prezidentul, a ei ziceri asculta. Atunci limba, cu talent, Au zis către prezident: […]

Poetul şi bogatul

Un sărăiman poet odat-au reclamat Asupra unui om prostuţ, dar prea bogat; Iar jaloba-i era în chipul următor:   – Tu, al Olimpului atotstăpănitor, Şi preste zei mai mare zeu, O, Joe preaslăvite! Ascultă glasul meu,   Ia sama la […]

Măgarul purtător de moaşte

Ducând pe drum, odată, o raclă cu relicve, Măgarul îşi umfla cu fală nările, Crezând cu biata minte a ţanţoşei lui tigve Că pentru el sunt toate: şi smirna şi cântările. Dar un drumeţ, văzându-i greşeala, i-ar fi spus Catârului […]

Norocul în vizită

Când norocul schimbă pasul N-aduc ani ce-aduce ceasul N. N. Norocul pururea de toţi e blestemat Că cine boierii nu are, Sau cel ce nu-i destul bogat, Toţi, de la mic şi pân’ la mare   Găsesc norocul vinovat. Când […]

Stomahul şi mădulările

Chiar ca astăzi, în vechime Mulţămit n-au fost mai nimeni. O zi-n Roma de Senat Tot poporul dezbinat Zis-au: Lauda ş-orice bine La boierii ţării vine, Când în pace şi-n război Purtăm sarcina tot noi! Împutând deci în mânie Pe […]

Racul, broasca şi ştiuca

Racul, broasca şi o ştiucă Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducă Un sac cu grâu încărcat. Şi la el toţi se înhamă: Trag, întind, dar iau de samă Că sacul stă neclintit, Căci se trăgea neunit. […]

Lupul şi motanul

Un lup odată au intrat, De frică, nu de voie bună, Scăpând viaţa, la un sat. El se gonea din urmă   De către vânători cu puşte înarmaţi Şi câini întărâtaţi; Iar un aşa alai să nu dea Dumnezeu Nici […]

Esop şi ştrengarul

Şi-n anticul timp d-eroi Ştrengari erau ca la noi, Carii din exces de minte Derâdeau şi cele sfinte. Cel ce nu li semăna Prin minciuni se defăima.   Spune istoria c-Esop Au fost hâd, ghebos şi şchiop, De el pruncii […]

Moartea şi nenorocitul

Un lemnar din cei sărmani, Plin de grijă şi de ani, Cărând vreascuri grele-n spate Din pădure pe la sate, Se-nturna încetişor La săracul foişor. Obosit, neputincios, Pune sarcina sa jos Şi-şi aduce aminte-anume Câte sufere pe lume. Că de […]

Bărbatul cu trei femei

Un om poznaş au fost schimbat Vro trei femei cu cununii,   Fiind tustrele încă vii. Dar acolo era un aspru împărat, La care, cum au mers asemene ştiinţă,   Au şi găsit de cuviinţă Ca pentru aşa faptă, Pe […]

Vulpea, momiţa şi fiarele

Murind Leul împărat, Fiarele s-au adunat Pe temeiul legii lor Să-şi aleagă-un domnitor.   Deci corona din cutie, Ce-avu şarpele-n păstrare, S-au fost scos în adunare Să o cerce cui să vie. Îns-oricâţi o probuia, Nici unuia nu-i venea. Că […]

Lupii şi oile

După ce au fost trecut Mai mult decât ani o mie De-ncruntată duşmănie, Lupii pace au făcut Cu păstorii şi cu turme. La îmbi de folos era Ca masacrul să se curme, Dişi lupii i dizbârna, Păstorii din a lor […]

Înţeleptul şi magnatul

Un înţelept odată şedea cu un magnat La sfat. – Tu, care cunoşti lumea Şi-n inime citeşti, Te rog să-mi lămureşti   De ce-n societăţi alese mai anume, Nici prinzi de veste când cu oameni te trezeşti   Nepotriviţi şi […]

Oile

Eu nu ştiu di ce acuma, ca în timpul cel trecut, Alte vite chiar ca omul nu au dar de limbuţie? Căci în epoca străveche, cum făcutu-ni-au ştiut Esop, Lafonten în Franţa şi nu-s Cine-n Românie[1] Zburătoare, târâitoare şi cvadrupede […]

Erostrat

Era seară şi-ntre nouri soarele s-acufunda, Când din Efes tot poporul de la jocuri se-nturna; Cuprins încă de plăcerea a priveleştei frumoase, Vorovea despre minunea luptelor mult maiestroase; Deodată, prin tuneric, ceriu-n jur au scăpărat; Tot poporul stă pe loc […]