Menu

Fabule

Peştele şi pescarul

Un mic peşte, Mare-a creşte, Dacă zile va avea; Dar prinzându-l tu abia, Să-i dai drumul, iar să-ţi vie, Ar fi mare nebunie!   Un crap încă foarte mic, Fiind încă chiar pitic, Pescuitu-s-au odată În o apă turburată. Când pescarul l-au văzut Au zis: Bunu-mi început, Unul mulţi va să-mi câştige, Şi cu ii […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Stânca care fată

Stânca odată, Îngreunată, Gemea şi se văieta, Încât din jur s-aduna De mami şi de moaşe cete, Crezând că ea va să fete Un târg ca Iaşii măcar. Vuiet, sunet în zădar, Căci stânca când au născut Un spân şoarec s-au văzut!   Astă fabulă s-apleacă Cătr-acii ce vor să facă Lucru mare pre pământ, […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Elefantul în domnie

Cine-i tare şi mare, Dar minte nu prea are,   Nu-i bine, cât de bun la inimă să fie.   Pe elefant l-au pus în codri la domnie, Şi de pe neam ei toţi, De la străbunii săi până la strănepoţi, Au îndestulă minte; Dar este rar acel preafericit părinte Să-i iasă buni copiii toţi. […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Fierul şi argintul

– Nu ai cuget, eşti un rău! Tu te-ai făcut ciocan, tu te-ai făcut ilău. Şi-n mine baţi fără cruţare! Au doară ai uitat, că noi chiar din născare Tot de un neam suntem; Că noi alăturea în munţi ne-nfiinţăm? Aşa ţipa la argintari Sub loviture tari,   Argintul prelucrat de-a fierului unelte. Iar fierul […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Măgarul şi privighetoarea

Măgarul au văzut pe o privighetoare. – Prieteno, i-au zis, mă rog să mă asculţi: Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi, Că tu întru cântări eşti meşteriţă mare,   Şi iată, acum vreu De iscusinţa ta să judec singur eu. Iar buna păsăruică, pornită spre cântare,   Când liniştit, abia În sine […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Leul şi Măgarul la vânătoare

Monarhul dobitoacelor, năprasnic, Voia să dea, de ziua lui, un praznic Şi chibzui să facă o mare vânătoare, De urşi, de cerbi, de lupi, de căprioare Şi de mistreţi, Că el nu-şi pierde vremea cu vrăbii sau sticleţi. Şi, ca să scoată grabnic vânatul din unghere, L-a pus pe Măgărilă într-un tufiş, să zbiere. Iar […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii #fabule scoala

Maimuţoiul, dobitoacele şi Vulpea

La moartea Leului, jivinele S-au adunat cu liota întreagă Şi nici nu încetaseră suspinele C-au şi purces alt rege să-şi aleagă. De cum sosi coroana din tezaur, Păzită de năprasnicul balaur, O şi-ncercă întâi şi-ntâi un Taur. Dar cum nu-i încăpea pe căpăţână, Coroana mai trecu din mână-n mână. Cu mare-nfrigurare, fiecare Găsea că e […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii #fabule scoala

Râul şi heleşteul

– Ce vrasăzică, frate! Zicea către un râu vecinul heleşteu – Eu apele-ţi mereu Le văz că sunt mişcate;   Şi cum nu oboseşti mi-e greu de înţeles. Apoi privesc ades Pe unda ta plutind, când barce încărcate, Când plute, luntri, de care sunt mai nenumărate.   Aceste ostenele Zadarnice şi grele,   Cum nu […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Pietrenii şi Bistriţa

Pietrenii au ieşit cu totul din răbdare, Nemaiputând a suferi Ei pagube struncinătoare, Pe care nu putea feri:   Pentru că în tot anul, Cuejdiul nimicit Pe mulţi au sărăcit. Dar cine e deprins, ca viermele în hrean, Greu schimbă locul lui, unde au trăit an. Aşadar, târgul tot, odat’ s-au sfătuit Să deie jalobă […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Savant

Toate cărţile din lume, de când lumea, câte-au fost, Minunatul meu prieten le cunoaşte pe de rost; Tot ce mintea omenească până astăzi a ştiut, În savantu-i cap de dascăl, s-a-ndesat şi… a-ncăput: Bibliotecă vestită! aşa plină, că-n zadar Am dori să mai încapă şi un bibliotecar.

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala