Parnas

Pe când la greci au părăsit Ciopliţii dumnezei, Iar locurile lor, pe drept le-au împărţit Norodul între ei: Atunci şi muntele Parnas   La unul muritor moşie a rămas. Stăpânul nou pe el îndat-au aşezat   Câţiva măgari la păşunat. […]

Leul la vânat

Leul, lupul, vulpea şi câinele odat’, Ca nişte buni vecini, s-au fost alcătuit,   Cu toţii întrunit, Să umble la vânat:   Şi ce vor căpăta să-mpartă măsurat. Se-ntâmplă dar, că vulpea-ntâi Un cerb frumos au prins, Şi adunând pe […]

Sălbaticul şi călătorul

În adâncul unei stânce, În deşartele pustii, Un sălbatic ş-ai săi fii Au pus mursa lor să mânce; Cu femeia-n jur şedeau Peste-o piatră, Lângă vatră, Şi copiii lor sorbeau. N-avea şervet, nici cuţit, Dar bun foarte apetit.   De […]

Motanul şi Gherlanul veteran

Nu-mi mai aduc aminte ce fabulist anume Îl lua pe Joe martor C-a existat odată pe undeva un tartor: Motanul cel mai aprig şi mai viteaz din lume, Un Machedon năprasnic al lumii pisiceşti Şi-o pacoste a ginţii şoriceşti. Cumplitul […]

Se pregăteşte Leul de război

Un Leu, voind să facă război în toiul verii, Îşi întruni divanul, trimise ofiţerii, Cerând să vie grabnic de peste tot jivinele. Şi toate-i declarară, chiar blajinele, Că vor lupta, viteze. Iar cele necesare Le-or duce Elefanţii pe toate în […]

Aurul şi fierul

Un blanc galben scânteios, Gemând sub ciocan vârtos, Plângea soarta sa odată: Ori să poate să mă bată Înghiositul crud metal Care-l calcă până ş-un cal? Dar ciocanu-i zice: Frate, Este vechi ist adevăr Că pre aur fierul bate.   […]

Oaia şi mielul

Spunea mielului odată Maica oaia: Fătul meu, Eu sunt foarte întristată Cugetând la traiul tău.   Ah, păstorul te va prinde, Abia gras te-i face un pic, Şi la măcelar te-a vinde, Ce călău altfel i zic. Depărtat de l-a […]

Florile

La nişte case mari, în oale prea bogate, Sta falnic pe fereşti, Pe lângă flori fireşti, Şi cele prelucrate De mâine omeneşti. Dar iată, nori s-adună, Cu fulgere lucind, Şi tunetul răsună De ploaie prevestind;   Iar floricelele acele iscusite […]

Veveriţa

Veveriţa cu crenguţa De mulţi ani slujea la leu; Slujba cere stăruinţă Şi este lucru cam greu A fi deştept, cu simţire, Ş-a întâmpina ades Capricii care din fire Au acei mari mai ales. Nu ştiu dar, cu ce purtare, […]

Doi câini

Un câine, de pe neam dulău, Prielnic, credincios către stăpânul său, Odată au văzut Pe vechiul cunoscut, Juju, căţel tărcat,   Ce din ogradă an în curte s-au luat Şi carele acum la o fereastră-n casă, Şezând pe un covor […]

Ţăranul şi calul

Ţăranul semăna ovăs în primăvară, Iar calul, ce l-au fost adus în cărucioară,   Privind la semănat, Fierbea în gândul său aşa un rezultat: – Mă mir, cum zic de om că este o fiinţă, Aleasă prin a lui a […]

Antereul lui Arvinte

Arvinte coatele au ros la antereu, Dar n-au stat mult să socotească;   Ci singur el, mereu Se puse să-l cârpească.   Iar pentru petici de cârpit Din mâneci au tăiat ca o a patra parte   Şi antereul l-au […]

Giudecată nouă a lui Paris

Între timpul vechi ş-acuma, oare cine nu-nţelege Că e mare diferire la nărav, la gust şi lege? Plin de gară şi procesuri neastâmpăratul om, Astăzi pentru milioane, dar atunce pentr-un pom. Ca femeia-atunci şi zâna Să se laude au voit, […]

Înfiinţarea fabulei

În palat la împărat, Adevărul, gol din fire, Fără veste au intrat. La a lui aşa privire Împăratul au strigat: – Cine eşti? Cum îndrăzneşti, Gol, aici, să te iveşti? – Adevărul sunt.   – Ce vrei? – Vreau să-ţi […]

Albina, ţânţarul şi musca

Lui poeta Paraplin Ce prin versuri strâmbo-drepte Pe Esop vrea să îndrepte Apologul ista-nchin.   Primăvara chiar în zori, Când sufla o boare lină, Zburând iute o albină Culegea miere din flori, De la roză peste crin S-aşeza, şi din […]

Calul şi măgarul

Păstorul unor oi, pe lângă turma sa Avea un cal şi un măgar. Din întâmplare el găseşte o harşa, Cusută tot în fir şi în mărgăritar. Harşaua, precum ştiu acei ce merg călare, Se cade calului spre înfrumuseţare.   Păstorul […]

Guzganul de cetate şi cel de câmp

Dinioare un guzgan, Politicos cetăţean, Pre guzganul de câmpie L-au poftit la prânz să vie, Că nu tot mereu lăcuste, Ce mai bun ospăţ să guste Pe vărgat, frumos covor Aşternut-au masa lor; Las să judece oricine Cât li-au fost […]

Ţăranul şi oaia

Ţăranul au fost tras pe oaie-n judecată, Cu reclamaţie de criminală faptă. Iar vulpea, pe atunci fiind judecătoare, Îndată au luat pricina-n cercetare Şi, după formi, întâi chemări s-au rânduit Atât pârâtei oi, cât şi jeluitor, Trimise înadins prin vrednic […]

În unire stă tăria

Nu-n zădar e scris pe aur În latinelor rostire: Crescunt parvae res concordia (Lucruri mici cresc prin unire); Făr-unire nu-i vârtute În familii, nici în stat, Cum exemple mii trecute De ajuns au arătat. Un părinte bătrân foarte, Propiet acum […]

Momiţa

Pentru-un spirit ce nu doarme Nu-i nimica mai uşor Decât planuri de reforme Ca să deie la popor. De sunt bune, de sunt rele, Destul fie frumuşele. Aşa odată o momiţă, Din filozofilor viţă, Care nimica creează, Ce toate le […]

Vulpea și Barza

Vulpea si Barza

Jupân vulpoi s-a fudulit odată, Poftind la masă pe cumătra barză. N-a fost o cină prea îmbelşugată, Că dumnealui făcea economie; O zeamă lungă, cu puţină varză, Iar ca s-o păcălească, i-a pus-o-n farfurie. Zadarnic biata barză îşi încerca norocul, […]

Galbenul

Ţăranul au găsit un galben ruginit, Pe care lui îi da destui bani de argint.   Dar el au zis în sine: „Să-l schimb aşa nu-i bine.   Acum am priceput că trebui curăţit, Pentru ca să câştig pe el […]

Vulpea pedepsită

O vulpe la ţăran se înnădis-odată La păsări în poiată. Cu-acea deprindere şi iarna pe omăt, Ea noaptea au venit flămândă la ospăt,   Şi în găini s-au desfătat. Iar după ce s-au săturat,   Apoi au zis: „Destul, mă […]

Clopotul şi limba lui

Ah, ce soartă înfiorată! Zicea clopotul odată Către limba ce-l lovea. Uşor lucru ţi se pare A urla fără-ncetare Atât vuiet şi de ce? Di ce, nu ştiu, limba-i zice,   Aninatu-m-au aice Să-ţi dau ghionturi neîncetat. Pe frânghie-ntreabă, vere, […]

Lupul prefăcut în păstor

Un lup foarte ipocrit, Având mare apetit Pe o turmă grăsulie Ce păştea în o câmpie, Socotea că a lui plan Nemerit s-ar fi făcut Dacă-n straie de cioban Vizetă i-ar fi făcut. Deci pre spate-o glugă-ncinge, Coapsele-n iţari le […]

Vulpea în livadă

O vulpe au intrat odată Flămândă în livadă.   Şi poamele văzând, frumoase, coapte bine, S-au bucurat prea mult în sine, Dar bucuria ei au fost în mâini străine: Că prunele pe crengi cam susuşor era   Şi nu se […]

Cerbul privindu-se în apă

Privindu-se într-un izvor de-o limpezime rară, Un cerb, odinioară, Îşi lăuda podoaba coarnelor bogată, Dar se gândea cum suferă – şi nu o dată – Că-i sunt picioarele ca nişte fuse, A căror subţirime în apă se pierduse. „De la […]

Asinul şi fluierul

Pentru asinul furat Se băteau doi furi odată, Unul vrea să-l aibă argat, Altul vrea să-l vânză-ndată. Dar când între ii se ceartă Cum pe asin să-l împartă, Vine-al treilea tâlhari Şi li fură pe magari.   Este asin câteodată […]