Peştele şi pescarul

Un mic peşte, Mare-a creşte, Dacă zile va avea; Dar prinzându-l tu abia, Să-i dai drumul, iar să-ţi vie, Ar fi mare nebunie!   Un crap încă foarte mic, Fiind încă chiar pitic, Pescuitu-s-au odată În o apă turburată. Când […]

Stânca care fată

Stânca odată, Îngreunată, Gemea şi se văieta, Încât din jur s-aduna De mami şi de moaşe cete, Crezând că ea va să fete Un târg ca Iaşii măcar. Vuiet, sunet în zădar, Căci stânca când au născut Un spân şoarec […]

Ochii şi nasul

Urma ceartă dineoare între ochi ş-un nas vecin, Cui din doi, după dreptate, ochelarii se cuvin? Advocat se făcu limba şi pe nas îl apăra, Iar urechea, prezidentul, a ei ziceri asculta. Atunci limba, cu talent, Au zis către prezident: […]

Stomahul şi mădulările

Chiar ca astăzi, în vechime Mulţămit n-au fost mai nimeni. O zi-n Roma de Senat Tot poporul dezbinat Zis-au: Lauda ş-orice bine La boierii ţării vine, Când în pace şi-n război Purtăm sarcina tot noi! Împutând deci în mânie Pe […]

Esop şi ştrengarul

Şi-n anticul timp d-eroi Ştrengari erau ca la noi, Carii din exces de minte Derâdeau şi cele sfinte. Cel ce nu li semăna Prin minciuni se defăima.   Spune istoria c-Esop Au fost hâd, ghebos şi şchiop, De el pruncii […]

Moartea şi nenorocitul

Un lemnar din cei sărmani, Plin de grijă şi de ani, Cărând vreascuri grele-n spate Din pădure pe la sate, Se-nturna încetişor La săracul foişor. Obosit, neputincios, Pune sarcina sa jos Şi-şi aduce aminte-anume Câte sufere pe lume. Că de […]

Vulpea, momiţa şi fiarele

Murind Leul împărat, Fiarele s-au adunat Pe temeiul legii lor Să-şi aleagă-un domnitor.   Deci corona din cutie, Ce-avu şarpele-n păstrare, S-au fost scos în adunare Să o cerce cui să vie. Îns-oricâţi o probuia, Nici unuia nu-i venea. Că […]

Lupii şi oile

După ce au fost trecut Mai mult decât ani o mie De-ncruntată duşmănie, Lupii pace au făcut Cu păstorii şi cu turme. La îmbi de folos era Ca masacrul să se curme, Dişi lupii i dizbârna, Păstorii din a lor […]

Oile

Eu nu ştiu di ce acuma, ca în timpul cel trecut, Alte vite chiar ca omul nu au dar de limbuţie? Căci în epoca străveche, cum făcutu-ni-au ştiut Esop, Lafonten în Franţa şi nu-s Cine-n Românie[1] Zburătoare, târâitoare şi cvadrupede […]

Erostrat

Era seară şi-ntre nouri soarele s-acufunda, Când din Efes tot poporul de la jocuri se-nturna; Cuprins încă de plăcerea a priveleştei frumoase, Vorovea despre minunea luptelor mult maiestroase; Deodată, prin tuneric, ceriu-n jur au scăpărat; Tot poporul stă pe loc […]

Sălbaticul şi călătorul

În adâncul unei stânce, În deşartele pustii, Un sălbatic ş-ai săi fii Au pus mursa lor să mânce; Cu femeia-n jur şedeau Peste-o piatră, Lângă vatră, Şi copiii lor sorbeau. N-avea şervet, nici cuţit, Dar bun foarte apetit.   De […]

Aurul şi fierul

Un blanc galben scânteios, Gemând sub ciocan vârtos, Plângea soarta sa odată: Ori să poate să mă bată Înghiositul crud metal Care-l calcă până ş-un cal? Dar ciocanu-i zice: Frate, Este vechi ist adevăr Că pre aur fierul bate.   […]

Oaia şi mielul

Spunea mielului odată Maica oaia: Fătul meu, Eu sunt foarte întristată Cugetând la traiul tău.   Ah, păstorul te va prinde, Abia gras te-i face un pic, Şi la măcelar te-a vinde, Ce călău altfel i zic. Depărtat de l-a […]

Giudecată nouă a lui Paris

Între timpul vechi ş-acuma, oare cine nu-nţelege Că e mare diferire la nărav, la gust şi lege? Plin de gară şi procesuri neastâmpăratul om, Astăzi pentru milioane, dar atunce pentr-un pom. Ca femeia-atunci şi zâna Să se laude au voit, […]

Albina, ţânţarul şi musca

Lui poeta Paraplin Ce prin versuri strâmbo-drepte Pe Esop vrea să îndrepte Apologul ista-nchin.   Primăvara chiar în zori, Când sufla o boare lină, Zburând iute o albină Culegea miere din flori, De la roză peste crin S-aşeza, şi din […]

Guzganul de cetate şi cel de câmp

Dinioare un guzgan, Politicos cetăţean, Pre guzganul de câmpie L-au poftit la prânz să vie, Că nu tot mereu lăcuste, Ce mai bun ospăţ să guste Pe vărgat, frumos covor Aşternut-au masa lor; Las să judece oricine Cât li-au fost […]

În unire stă tăria

Nu-n zădar e scris pe aur În latinelor rostire: Crescunt parvae res concordia (Lucruri mici cresc prin unire); Făr-unire nu-i vârtute În familii, nici în stat, Cum exemple mii trecute De ajuns au arătat. Un părinte bătrân foarte, Propiet acum […]

Momiţa

Pentru-un spirit ce nu doarme Nu-i nimica mai uşor Decât planuri de reforme Ca să deie la popor. De sunt bune, de sunt rele, Destul fie frumuşele. Aşa odată o momiţă, Din filozofilor viţă, Care nimica creează, Ce toate le […]

Clopotul şi limba lui

Ah, ce soartă înfiorată! Zicea clopotul odată Către limba ce-l lovea. Uşor lucru ţi se pare A urla fără-ncetare Atât vuiet şi de ce? Di ce, nu ştiu, limba-i zice,   Aninatu-m-au aice Să-ţi dau ghionturi neîncetat. Pe frânghie-ntreabă, vere, […]

Lupul prefăcut în păstor

Un lup foarte ipocrit, Având mare apetit Pe o turmă grăsulie Ce păştea în o câmpie, Socotea că a lui plan Nemerit s-ar fi făcut Dacă-n straie de cioban Vizetă i-ar fi făcut. Deci pre spate-o glugă-ncinge, Coapsele-n iţari le […]

Asinul şi fluierul

Pentru asinul furat Se băteau doi furi odată, Unul vrea să-l aibă argat, Altul vrea să-l vânză-ndată. Dar când între ii se ceartă Cum pe asin să-l împartă, Vine-al treilea tâlhari Şi li fură pe magari.   Este asin câteodată […]

Musca şi carul

La amiază, pe căldură, Se urcau pe drum la munte Şase harnici cai de frunte Înhămaţi la o trăsură. Spre-a o face mai uşoară, Toţi drumeţii se coboară; Caii însă asudau, Opinteau şi iar mai stau, Când o muscă foarte […]

Diogenes

Diogenes, în Atena, Unde strălucea lumina, Un bărbat era mintios, Însă judecat pe dos. Că-i filozof unii spun, Alţii că au fost nebun! Dar de asta nu mă mir Căci un om cu caracter Nebunie când nu face, Care cetei […]

Călătorul şi cânii

Dineoare, un om pacinic, de mii grije-mpresurat, Pe o cale, în amurgul, trecea-aproape de un sat. Dulmecând pre el un câne, începu cumplit să latre; De asemene şi alţii, din bordeie şi din şatre, Păzitorii câni de stână, cu dulăi […]

Broaştele care cer un împărat

Nevrând broaştele s-asculte De guvernul democrat, De la Zeus, cu strigări multe, Au cerut un împărat. Zeus, ce-i sân îndurător, Le-au trimes un domnitori Pacinic, drept, cu blândă fire, Încât altul nicăire Niciodată s-au văzut. Dar din ceri când au […]

Castorii

Lângă-o curte boierească, în grădină minunată, Un castor ş-a sa familie trăia-n apa cea curată, De mănunţi fii şi fiice avea câte o pereche, Casa lui era de bârne, dup-a ţării modă veche.   Ostenind cu ghibacie Şi păzind iconomie, […]

Soarele şi negura

Prin tăria cea azură Trecând soarele de vară, A lui rază-aşa căldură Săgetat-au peste ţară, Că apele a unui lac Toate-n aburi se prefac.   Deci aceste-aburele Ajungând la-naltul lor, Uitând chiar, ca inimi rele, Cui datoare-s cu noroc, S-aduna, […]

Frunza

De stejar uşoară frunză Prin aer se rotolea; Uitând c-au ieşit din grunză, Tot în sus zburând, zicea: Cât departe de pământ Începui a-mi înălţa! Ori pre căile de vânt Cine poate a-mi urma?   Ea se-nalţă către soare, Pe […]