Stânca care fată

Stânca care fată

Stânca odată, Îngreunată, Gemea şi se văieta, Încât din jur s-aduna De mami şi de moaşe cete, Crezând că ea va să fete Un târg ca Iaşii măcar. Vuiet, sunet…
Ochii şi nasul

Ochii şi nasul

Urma ceartă dineoare între ochi ş-un nas vecin, Cui din doi, după dreptate, ochelarii se cuvin? Advocat se făcu limba şi pe nas îl apăra, Iar urechea, prezidentul, a ei…
Stomahul şi mădulările

Stomahul şi mădulările

Chiar ca astăzi, în vechime Mulţămit n-au fost mai nimeni. O zi-n Roma de Senat Tot poporul dezbinat Zis-au: Lauda ş-orice bine La boierii ţării vine, Când în pace şi-n…
Esop şi ştrengarul

Esop şi ştrengarul

Şi-n anticul timp d-eroi Ştrengari erau ca la noi, Carii din exces de minte Derâdeau şi cele sfinte. Cel ce nu li semăna Prin minciuni se defăima.   Spune istoria…
Moartea şi nenorocitul

Moartea şi nenorocitul

Un lemnar din cei sărmani, Plin de grijă şi de ani, Cărând vreascuri grele-n spate Din pădure pe la sate, Se-nturna încetişor La săracul foişor. Obosit, neputincios, Pune sarcina sa…
Vulpea, momiţa şi fiarele

Vulpea, momiţa şi fiarele

Murind Leul împărat, Fiarele s-au adunat Pe temeiul legii lor Să-şi aleagă-un domnitor.   Deci corona din cutie, Ce-avu şarpele-n păstrare, S-au fost scos în adunare Să o cerce cui…
Lupii şi oile

Lupii şi oile

După ce au fost trecut Mai mult decât ani o mie De-ncruntată duşmănie, Lupii pace au făcut Cu păstorii şi cu turme. La îmbi de folos era Ca masacrul să…
Oile

Oile

Eu nu ştiu di ce acuma, ca în timpul cel trecut, Alte vite chiar ca omul nu au dar de limbuţie? Căci în epoca străveche, cum făcutu-ni-au ştiut Esop, Lafonten…
Erostrat

Erostrat

Era seară şi-ntre nouri soarele s-acufunda, Când din Efes tot poporul de la jocuri se-nturna; Cuprins încă de plăcerea a priveleştei frumoase, Vorovea despre minunea luptelor mult maiestroase; Deodată, prin…
Sălbaticul şi călătorul

Sălbaticul şi călătorul

În adâncul unei stânce, În deşartele pustii, Un sălbatic ş-ai săi fii Au pus mursa lor să mânce; Cu femeia-n jur şedeau Peste-o piatră, Lângă vatră, Şi copiii lor sorbeau.…
Aurul şi fierul

Aurul şi fierul

Un blanc galben scânteios, Gemând sub ciocan vârtos, Plângea soarta sa odată: Ori să poate să mă bată Înghiositul crud metal Care-l calcă până ş-un cal? Dar ciocanu-i zice: Frate,…
Oaia şi mielul

Oaia şi mielul

Spunea mielului odată Maica oaia: Fătul meu, Eu sunt foarte întristată Cugetând la traiul tău.   Ah, păstorul te va prinde, Abia gras te-i face un pic, Şi la măcelar…
Giudecată nouă a lui Paris

Giudecată nouă a lui Paris

Între timpul vechi ş-acuma, oare cine nu-nţelege Că e mare diferire la nărav, la gust şi lege? Plin de gară şi procesuri neastâmpăratul om, Astăzi pentru milioane, dar atunce pentr-un…
Albina, ţânţarul şi musca

Albina, ţânţarul şi musca

Lui poeta Paraplin Ce prin versuri strâmbo-drepte Pe Esop vrea să îndrepte Apologul ista-nchin.   Primăvara chiar în zori, Când sufla o boare lină, Zburând iute o albină Culegea miere…
În unire stă tăria

În unire stă tăria

Nu-n zădar e scris pe aur În latinelor rostire: Crescunt parvae res concordia (Lucruri mici cresc prin unire); Făr-unire nu-i vârtute În familii, nici în stat, Cum exemple mii trecute…
Momiţa

Momiţa

Pentru-un spirit ce nu doarme Nu-i nimica mai uşor Decât planuri de reforme Ca să deie la popor. De sunt bune, de sunt rele, Destul fie frumuşele. Aşa odată o…
Clopotul şi limba lui

Clopotul şi limba lui

Ah, ce soartă înfiorată! Zicea clopotul odată Către limba ce-l lovea. Uşor lucru ţi se pare A urla fără-ncetare Atât vuiet şi de ce? Di ce, nu ştiu, limba-i zice,…
Asinul şi fluierul

Asinul şi fluierul

Pentru asinul furat Se băteau doi furi odată, Unul vrea să-l aibă argat, Altul vrea să-l vânză-ndată. Dar când între ii se ceartă Cum pe asin să-l împartă, Vine-al treilea…
Musca şi carul

Musca şi carul

La amiază, pe căldură, Se urcau pe drum la munte Şase harnici cai de frunte Înhămaţi la o trăsură. Spre-a o face mai uşoară, Toţi drumeţii se coboară; Caii însă…
Diogenes

Diogenes

Diogenes, în Atena, Unde strălucea lumina, Un bărbat era mintios, Însă judecat pe dos. Că-i filozof unii spun, Alţii că au fost nebun! Dar de asta nu mă mir Căci…
Călătorul şi cânii

Călătorul şi cânii

Dineoare, un om pacinic, de mii grije-mpresurat, Pe o cale, în amurgul, trecea-aproape de un sat. Dulmecând pre el un câne, începu cumplit să latre; De asemene şi alţii, din…
Broaştele care cer un împărat

Broaştele care cer un împărat

Nevrând broaştele s-asculte De guvernul democrat, De la Zeus, cu strigări multe, Au cerut un împărat. Zeus, ce-i sân îndurător, Le-au trimes un domnitori Pacinic, drept, cu blândă fire, Încât…
Castorii

Castorii

Lângă-o curte boierească, în grădină minunată, Un castor ş-a sa familie trăia-n apa cea curată, De mănunţi fii şi fiice avea câte o pereche, Casa lui era de bârne, dup-a…
Soarele şi negura

Soarele şi negura

Prin tăria cea azură Trecând soarele de vară, A lui rază-aşa căldură Săgetat-au peste ţară, Că apele a unui lac Toate-n aburi se prefac.   Deci aceste-aburele Ajungând la-naltul lor,…
Frunza

Frunza

De stejar uşoară frunză Prin aer se rotolea; Uitând c-au ieşit din grunză, Tot în sus zburând, zicea: Cât departe de pământ Începui a-mi înălţa! Ori pre căile de vânt…