Ursul şi lupul

Ursul şi lupul

Împărăţia dobitocească, Ca şi a noastră cea omenească, Statornicie vecinică n-are: Toate supuse sânt la schimbare!   Din mână-n mână sceptrul se plimbă. Cel de ieri mare astăzi e mic;…
Mielul murind

Mielul murind

Fiu al unui berbece care de mult murise, Un miel se bolnăvise, Muşcând din întâmplare O-nveninată floare Sau iarbă, nu să ştie; Destul că a lui moarte Nu mai era…
Lupul moralist

Lupul moralist

V-am spus, cum şi se pare, de nu îţi fi uitat, Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui Ceea ce s-a urmat subt…
Dreptatea leului

Dreptatea leului

Leul, de multă vreme, ridicase oştire, Să se bată cu riga ce se numea Pardos; Căci era între dânşii o veche prigonire, Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. Vrea,…
Nebunia şi amorul

Nebunia şi amorul

În nişte fabule un poet scrie Că Nebunia şi pruncu-Amor Se jucau singuri pe o câmpie, În primăvara vieţii lor. Ştiţi că copiii cu înlesnire   Găsesc sujeturi de neunire;…
Catârul cu clopoţei

Catârul cu clopoţei

Deunăzi un văcar de sat Catârului i-a atârnat Salbă de clopoţei, Numindu-l el îngrijitor Şi înainte mergător Ciredei de viţei. Însă curând s-a-ncredinţat Că ş-a făcut mare păcat Cu bietul…
Mierla şi bufniţa

Mierla şi bufniţa

Într-o pădure deasă, de cetăţi depărtată, Mierla se-ntâlni seara cu bufniţa umflată. „Prietenă – îi zise – ţi-aş face o-ntrebare, Daca a mea-ndrăzneală n-aduce supărare. Spune-mi, mă rog, lumina de…
Câinele şi măgarul

Câinele şi măgarul

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare, Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte Un măgar, şi-l opreşte: „Unde te duci? îi zise, Ce…
Dervişul şi fata

Dervişul şi fata

Se povesteşte cum că odată Un derviş pustnic, om cuvios, S-amorezase, văzând o fată Cu trup subţire, cu chip frumos. Dintr-una-ntr-alta vorba aduse Şi în stil neted patima-şi spuse, Zicând:…
Şarlatanul şi bolnavul

Şarlatanul şi bolnavul

La un neguţător mare Cărui vederea-i slăbise Fără nici o invitare Un doctor vestit venise. Când zic vestit, se-nţelege că nimeni nu-l cunoştea, Însă avea atestate Numai în aur legate,…
Şoarecele şi pisica

Şoarecele şi pisica

Un şoarece de neam, şi anume Raton, Ce fusese crescut su’ pat la pension, Şi care în sfârşit, după un nobil plan, Petrecea retirat într-un vechi parmazan, Întâlni într-o zi…
Zugravul şi portretul

Zugravul şi portretul

La un zugrav foarte vestit mergând din întâmplare, Portretul meu îi comandai; întâi însă-ntrebare Artistului îi adresai, de poate să mi-l facă Aşa cum oricui l-o vedea portretul meu să…
Corbii şi barza

Corbii şi barza

Pe o câmpie Mare, bogată, Urmă odată O bătălie Aspră, cumplită, neasemănată, Încât cadavre nenumărate Zăceau grămadă neîngropate. Corbii îndată luară ştire; Lacomi de pradă, ei năvăliră, Şi cu grăbire…
Vulpoiul predicător

Vulpoiul predicător

Un vulpoi cuprins de boală, La putere foarte prost, Însă învăţat în şcoală, Logica ştiind de rost, Făcu plan ca să vorbească Şi să predice-n pustii; Se silea să dovedească,…
Boul şi viţelul

Boul şi viţelul

Un bou ca toţi boii, puţin la simţire, În zilele noastre de soartă-ajutat, Şi decât toţi fraţii mai cu osebire, Dobândi-n cireadă un post însemnat.   – Un bou în…
Bursucul şi vulpea

Bursucul şi vulpea

Bursucului îi venise rândul şi el să domnească Peste un pogon de tufe, în pădurea părintească, Pe marginea unei ape. Regatul îi era mic Şi acei ce îl văzură Toţi…