George Enescu

Micul Jurjac, deşi nu avea patru ani împliniţi, ştia sǎ desluşeascǎ acele tainice şi minunate glasuri mǎiestre, pitulate prin frunzele livezii pǎrinteşti. Copilul asculta vuietul molcom al vantului prin crengi şi zvonul dulce şi depǎrtat al tǎlǎngilor, de parcǎ ar […]