Minunile Sfantului Sisoe – In rai

Abia trezit din somn în coliba lui prizarita la marginea dinspre rasarit a raiului, sfantul Sisoe facatorul-de-minuni înalța pe glasul al șaptelea, cu un ochi închis și cu celalt deschis numai pe jumatate, o cantare de lauda împaratului ceresc, stapanul […]

La Pasti

Astăzi în sufragerieDormitau pe-o farfurie,Necăjite si mânjite,Zece ouă înrosite. Un ou alb, abia ouat,Cu mirare le-a-ntrebat:– Ce vă este, frătioare,– Ce vă doare?Nu vă ninge, nu vă plouă,Stati gătite-n haină nouă,Parcă, Dumnezeu mă ierte,N-ati fi ouă…– Suntem fierte!Zise-un ou rotund si […]

Paragini…

Pe-aici, A fost pământul binecuvântat De trei vlădici Şi de-un mitropolit primat. A fost odinioară şi-un castel Cu brâu multicolor de portolac. Şi-n fundul parcului, un lac Cu nuferi de argint pe luciu de oţel. A fost… Acum, abia se […]

Vin ţigăncile la crâng…

Vin ţigăncile la crâng Să culeagă viorele, Vin cu fustele-n parâng Şi cu dancii după ele.   Şi e soare Pe ponoare, Şi miroase-n vânt a floare Pe cărările pustii,   Prin stufişurile goale Năpădite de basmale Şi de zdrenţe […]

Mi-a răsărit în suflet dorul…

Mi-a răsărit în suflet dorul Ca o plăpândă floare-albastră, Şi-ntr-un amurg de seară dulce A înflorit iubirea noastră, – Dar tu te-ai îngrijit, iubito, Mai mult de floare, ca de glastră…   În taina nopţilor tăcute, Când clipele se pierd […]

Clipe de zbucium

Iubita mea, te simt aşa departe… Mi-ai pus pe frunte mâinile subţiri, – Dar, ca un zid puternic, ne desparte O pânză de cernite amintiri.   Fiinţa mea întreagă când te cere, Tu stai visând, nici ochii nu ţi-i mişti, […]

Scrisori iubite

Scrisori păstrate de demult… În liniştită zi cu soare, – Cu fruntea-n mâini mă plec s-ascult Tăcerea voastră vorbitoare.   Ce fericit eram odată, Şi cât sunt ostenit de drum! Dar ea, – pe unde-o fi acum? Ce s-a făcut […]

Cărturăreasa

– Uite, ai un dar în casă, Vorbe bune, cu temei De la dama cea de verde, Dar să te fereşti să-l iei. Pentru că nu minte cartea, Ea ghiceşte orice gând, Vezi, cu dama cea de tobă, Ceartă, lacrimi […]

Balada morţii

Cobora pe Topolog Dintre munţi, la vale… Şi la umbra unui stog A căzut din cale.   În ce vară? În ce an? Anii trec ca apa… El era drumeţ sărman Muncitor cu sapa.   Oamenii l-au îngropat Într-un loc […]

Romanţă în stil vechi

Se stinge amurgul cu roşii văpăi, Şi noaptea de vară Coboară-n tăcere pe munţi şi pe văi, Înaltă şi clară.   La marginea apei să-şi caute vad O turmă s-abate. Răsare şi luna din codri de brad, În singurătate.   […]

Lacul

În grămezi greoaie, norii Dintr-o parte străbătură Şi de chipul lor pătrunsă, Faţa lacului e sură.   Lângă apă, singuratic, Plopul trist, fără veşmânt, Jeluindu-şi frunza moartă Se îndoaie după vânt.   Pleacă unde după unde Şi mişcarea lor domoală […]

Infernul

I   „Allor si mosse, ed io gli tenni dietro.” Dante … Trudit apoi, m-am aşezat pe-o stâncă. La capătul călătoriei mele Se deschidea prăpastie adâncă.   Şi străbătând a norilor perdele Cu-nveninate ace de lumină, Sclipeau în întuneric şapte […]

Noapte de mai

Ea-şi pune voalul cu mişcări discrete. El stă cuprins de-o presimţire gravă. Cerşindu-i mut o clipă de zăbavă. Sărută braţul zâmbitoarei fete.   – Sunt trist, Manon: mi-e inima bolnavă… Atât şopti, cu faţa la perete, Căci se temea acum […]

În drum

Peste firea mută doarme Cerul plin de stele. Patru plopi ascund în umbră Casa dragei mele.   Dar mi-a fost pesemne calea De-un duşman ursită: Am găsit lumina stinsă, Uşa zăvorâtă…   De trei nopţi aceeaşi cale Bate călătorul. Cine […]

Bimbiriţichel

I   Fraţii lui, băieţi şi fete, Au crescut mai pe-ndelete, Toţi plângoci şi dolofani. Cel mai tânăr dintre şapte Se numeşte Papă-lapte Şi-a-mplinit abia doi ani.   Toată ziulica ţipă – Nu stă locului o clipă, (Cere lapte), vrei-nu […]

Plouă…

Pe-aici când plouă, plouă îndesat, Nu ţine ca la noi un ceas ori două. Că ziua plouă, plouă pe-nserat, Şi când se crapă iar de ziuă, – plouă.   În faptul zilei, streşinile plâng. Pădurea stă plouată ca o curcă. […]

Manon şi Des Grieux

Ea-şi pune voalul cu mişcări discrete. El stă cuprins de-o presimţire gravă. Cerşindu-i mut o clipă de zăbavă. Sărută braţul zâmbitoarei fete.   – Sunt trist, Manon: mi-e inima bolnavă… Atât şopti, cu faţa la perete, Căci se temea acum […]

Furtuna

Nimeni n-a rămas în stradă. Norii negri vin grămadă. Zboară frunzele uscate În văzduh împrăştiate Şi salcâmii stau să cadă: Bate vântul, bate… A ieşit de la răscruce O femeie care duce Un copil de mână… Sună Porţi izbite de […]

Şoaptele nopţii

Întrebam aseară luna gânditoare: – Dacă prin poiene a rămas o floare Neculeasă încă pentru draga mea, – Dacă sus, pe dealuri, pe poteci uitate, Pretutindeni unde m-ai văzut cu ea, Raza ta sfioasă printre crengi străbate De-mi încurcă paşii […]

Vin’, iubito

Prin dumbravă se strecoară Vânt de vară, Şi cocorii, şir pribeag, În adânc senin plutesc. Cântă cucu în huceag: Cucule, câţi ani trăiesc? Îmbrăcatu-s-au în floare De ninsoare, Pomii toţi de prin livezi. Râul lunecă pe prund Aşa limpede că-i […]

Înserarea (Fragment dintr-un poem)

După culmi de piatră sură când îşi pleacă-ncet mărirea, Soarele sărută codrii unde doarme mânăstirea. Între brazi feriţi de vânturi, lângă zid de stâncă drept, A durat-o-n vremuri grele domn viteaz şi înţelept.   Sus, la turla care-apasă boltă grea […]

Catrene

„N-o să mai iubesc”, zisese Biată-mi inimă naivă, Dar văzându-te pe tine, A căzut în recidivă.       Supărările iubirii Sunt ca ploile cu soare: Repezi, dar cu cât mai repezi Cu atât mai trecătore.       Musafiri […]

Iubitei întristate

Aş vrea un cer albastru, şi pace, şi lumină, Ca-n basme să-mi răsară în faţă o grădină, Cu largi cărări umbrite, şi flori de liliac, Şi sălcii plângătoare pe-o margine de lac…   Iar tu să-mi fii acolo, izvor de […]

Acuarelă

În pădurea de cristal Ca un alb decor de teatru, Stau copacii vertical (Trei plus douăzeci şi patru).   Înger trist de abanos, Înger mic S-a trezit cu faţa-n jos Într-un cuib de borangic.   Un luceafăr ideal, Verde i […]

Balada popii din Rudeni

De la târg la Vadul-Mare Taie drumul prin poieni, Legănându-se călare, Popa Florea din Rudeni.   Şi-n priveliştea bogată Sus pe culme, jos pe drum, Iarna palidă-şi arată Plăzmuirile de fum.   Somnul revărsat în fire, Gerul sfânt al Bobotezii […]