Elefantul în domnie

Cine-i tare şi mare, Dar minte nu prea are,   Nu-i bine, cât de bun la inimă să fie.   Pe elefant l-au pus în codri la domnie, Şi de pe neam ei toţi, De la străbunii săi până la […]

Fierul şi argintul

– Nu ai cuget, eşti un rău! Tu te-ai făcut ciocan, tu te-ai făcut ilău. Şi-n mine baţi fără cruţare! Au doară ai uitat, că noi chiar din născare Tot de un neam suntem; Că noi alăturea în munţi ne-nfiinţăm? […]

Măgarul şi privighetoarea

Măgarul au văzut pe o privighetoare. – Prieteno, i-au zis, mă rog să mă asculţi: Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi, Că tu întru cântări eşti meşteriţă mare,   Şi iată, acum vreu De iscusinţa ta să […]

Râul şi heleşteul

– Ce vrasăzică, frate! Zicea către un râu vecinul heleşteu – Eu apele-ţi mereu Le văz că sunt mişcate;   Şi cum nu oboseşti mi-e greu de înţeles. Apoi privesc ades Pe unda ta plutind, când barce încărcate, Când plute, […]

Pietrenii şi Bistriţa

Pietrenii au ieşit cu totul din răbdare, Nemaiputând a suferi Ei pagube struncinătoare, Pe care nu putea feri:   Pentru că în tot anul, Cuejdiul nimicit Pe mulţi au sărăcit. Dar cine e deprins, ca viermele în hrean, Greu schimbă […]

Morarul

În iaz, la iezătură, S-au arătat spărtură. Dar nu era deodată Atât de însemnată   Şi, dacă ar fi pus morarul osteneala, Ferea la început pe viitor sminteala. El însă, stăpânit de multa lenevire (Nărav ce pe la noi domneşte […]

Ursul la priseci

La o alegere, făcută după legi Ce dobitoacele povăţuiesc din veci, Pe urs l-au fost ales nazâr peste priseci, Deşi s-ar fi putut un alt, oricare fie, Să prindă o aşa cam grea dregătorie.   Căci ursul dacă dă de […]

Poetul şi bogatul

Un sărăiman poet odat-au reclamat Asupra unui om prostuţ, dar prea bogat; Iar jaloba-i era în chipul următor:   – Tu, al Olimpului atotstăpănitor, Şi preste zei mai mare zeu, O, Joe preaslăvite! Ascultă glasul meu,   Ia sama la […]

Norocul în vizită

Când norocul schimbă pasul N-aduc ani ce-aduce ceasul N. N. Norocul pururea de toţi e blestemat Că cine boierii nu are, Sau cel ce nu-i destul bogat, Toţi, de la mic şi pân’ la mare   Găsesc norocul vinovat. Când […]

Racul, broasca şi ştiuca

Racul, broasca şi o ştiucă Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducă Un sac cu grâu încărcat. Şi la el toţi se înhamă: Trag, întind, dar iau de samă Că sacul stă neclintit, Căci se trăgea neunit. […]

Lupul şi motanul

Un lup odată au intrat, De frică, nu de voie bună, Scăpând viaţa, la un sat. El se gonea din urmă   De către vânători cu puşte înarmaţi Şi câini întărâtaţi; Iar un aşa alai să nu dea Dumnezeu Nici […]

Bărbatul cu trei femei

Un om poznaş au fost schimbat Vro trei femei cu cununii,   Fiind tustrele încă vii. Dar acolo era un aspru împărat, La care, cum au mers asemene ştiinţă,   Au şi găsit de cuviinţă Ca pentru aşa faptă, Pe […]

Înţeleptul şi magnatul

Un înţelept odată şedea cu un magnat La sfat. – Tu, care cunoşti lumea Şi-n inime citeşti, Te rog să-mi lămureşti   De ce-n societăţi alese mai anume, Nici prinzi de veste când cu oameni te trezeşti   Nepotriviţi şi […]

Parnas

Pe când la greci au părăsit Ciopliţii dumnezei, Iar locurile lor, pe drept le-au împărţit Norodul între ei: Atunci şi muntele Parnas   La unul muritor moşie a rămas. Stăpânul nou pe el îndat-au aşezat   Câţiva măgari la păşunat. […]

Leul la vânat

Leul, lupul, vulpea şi câinele odat’, Ca nişte buni vecini, s-au fost alcătuit,   Cu toţii întrunit, Să umble la vânat:   Şi ce vor căpăta să-mpartă măsurat. Se-ntâmplă dar, că vulpea-ntâi Un cerb frumos au prins, Şi adunând pe […]

Florile

La nişte case mari, în oale prea bogate, Sta falnic pe fereşti, Pe lângă flori fireşti, Şi cele prelucrate De mâine omeneşti. Dar iată, nori s-adună, Cu fulgere lucind, Şi tunetul răsună De ploaie prevestind;   Iar floricelele acele iscusite […]

Veveriţa

Veveriţa cu crenguţa De mulţi ani slujea la leu; Slujba cere stăruinţă Şi este lucru cam greu A fi deştept, cu simţire, Ş-a întâmpina ades Capricii care din fire Au acei mari mai ales. Nu ştiu dar, cu ce purtare, […]

Doi câini

Un câine, de pe neam dulău, Prielnic, credincios către stăpânul său, Odată au văzut Pe vechiul cunoscut, Juju, căţel tărcat,   Ce din ogradă an în curte s-au luat Şi carele acum la o fereastră-n casă, Şezând pe un covor […]

Ţăranul şi calul

Ţăranul semăna ovăs în primăvară, Iar calul, ce l-au fost adus în cărucioară,   Privind la semănat, Fierbea în gândul său aşa un rezultat: – Mă mir, cum zic de om că este o fiinţă, Aleasă prin a lui a […]

Antereul lui Arvinte

Arvinte coatele au ros la antereu, Dar n-au stat mult să socotească;   Ci singur el, mereu Se puse să-l cârpească.   Iar pentru petici de cârpit Din mâneci au tăiat ca o a patra parte   Şi antereul l-au […]

Înfiinţarea fabulei

În palat la împărat, Adevărul, gol din fire, Fără veste au intrat. La a lui aşa privire Împăratul au strigat: – Cine eşti? Cum îndrăzneşti, Gol, aici, să te iveşti? – Adevărul sunt.   – Ce vrei? – Vreau să-ţi […]

Calul şi măgarul

Păstorul unor oi, pe lângă turma sa Avea un cal şi un măgar. Din întâmplare el găseşte o harşa, Cusută tot în fir şi în mărgăritar. Harşaua, precum ştiu acei ce merg călare, Se cade calului spre înfrumuseţare.   Păstorul […]

Ţăranul şi oaia

Ţăranul au fost tras pe oaie-n judecată, Cu reclamaţie de criminală faptă. Iar vulpea, pe atunci fiind judecătoare, Îndată au luat pricina-n cercetare Şi, după formi, întâi chemări s-au rânduit Atât pârâtei oi, cât şi jeluitor, Trimise înadins prin vrednic […]

Galbenul

Ţăranul au găsit un galben ruginit, Pe care lui îi da destui bani de argint.   Dar el au zis în sine: „Să-l schimb aşa nu-i bine.   Acum am priceput că trebui curăţit, Pentru ca să câştig pe el […]

Vulpea pedepsită

O vulpe la ţăran se înnădis-odată La păsări în poiată. Cu-acea deprindere şi iarna pe omăt, Ea noaptea au venit flămândă la ospăt,   Şi în găini s-au desfătat. Iar după ce s-au săturat,   Apoi au zis: „Destul, mă […]

Vulpea în livadă

O vulpe au intrat odată Flămândă în livadă.   Şi poamele văzând, frumoase, coapte bine, S-au bucurat prea mult în sine, Dar bucuria ei au fost în mâini străine: Că prunele pe crengi cam susuşor era   Şi nu se […]

Împărţeala

Având tovărăşie La o negustorie, Câţiva prieteni pe viaţă   Au câştigat mulţime de bani gheaţă. Şi adunându-se la casa lor obştească S-au apucat folosul să-mpărţească.   (Dar sunt cam rare împărţele Fără gâlceve sau smintele.)   Şi-ai mei prieteni […]

Lupul şi şoarecul

Din turmă lupul sur o oaie au răpit. În codru s-au ascuns Şi pe mâncat s-au pus. Iar şoarecul au mirosit Aproape de mâncare;   Din borticica lui cu pază au ieşit, S-au furişat prin frunzişoare, Şi tocmai de sub […]

Pieptenul

Copilului de pieptănat Neneaca pieptene din târg au cumpărat. Copilul foarte mult de el s-au bucurat.   Ce piepten bunişor! Cum merge de uşor!   Mai bine de un ceas El perişorul său prin pieptene au tras Şi mulţămit deplin […]

Momiţa şi oglinda

În oglindă o momiţă Chipul îşi văzu odată. La a sa tovărăşiţă Face semne şi-i arată, Zicând: „Uită-te, priveşte La acea caricatură, Cum se strâmbă, se sluţeşte, Parcă-i puhavă la gură. Vezi grimasuri ce întoarce… Eu să fiu aşa de […]