Elefantul în domnie

Cine-i tare şi mare, Dar minte nu prea are,   Nu-i bine, cât de bun la inimă să fie.   Pe elefant l-au pus în codri la domnie, Şi de pe neam ei toţi, De la străbunii săi până la […]

Fierul şi argintul

– Nu ai cuget, eşti un rău! Tu te-ai făcut ciocan, tu te-ai făcut ilău. Şi-n mine baţi fără cruţare! Au doară ai uitat, că noi chiar din născare Tot de un neam suntem; Că noi alăturea în munţi ne-nfiinţăm? […]

Măgarul şi privighetoarea

Măgarul au văzut pe o privighetoare. – Prieteno, i-au zis, mă rog să mă asculţi: Eu tot am auzit o vorbă de la mulţi, Că tu întru cântări eşti meşteriţă mare,   Şi iată, acum vreu De iscusinţa ta să […]

Râul şi heleşteul

– Ce vrasăzică, frate! Zicea către un râu vecinul heleşteu – Eu apele-ţi mereu Le văz că sunt mişcate;   Şi cum nu oboseşti mi-e greu de înţeles. Apoi privesc ades Pe unda ta plutind, când barce încărcate, Când plute, […]

Pietrenii şi Bistriţa

Pietrenii au ieşit cu totul din răbdare, Nemaiputând a suferi Ei pagube struncinătoare, Pe care nu putea feri:   Pentru că în tot anul, Cuejdiul nimicit Pe mulţi au sărăcit. Dar cine e deprins, ca viermele în hrean, Greu schimbă […]

Morarul

În iaz, la iezătură, S-au arătat spărtură. Dar nu era deodată Atât de însemnată   Şi, dacă ar fi pus morarul osteneala, Ferea la început pe viitor sminteala. El însă, stăpânit de multa lenevire (Nărav ce pe la noi domneşte […]

Ursul la priseci

La o alegere, făcută după legi Ce dobitoacele povăţuiesc din veci, Pe urs l-au fost ales nazâr peste priseci, Deşi s-ar fi putut un alt, oricare fie, Să prindă o aşa cam grea dregătorie.   Căci ursul dacă dă de […]

Poetul şi bogatul

Un sărăiman poet odat-au reclamat Asupra unui om prostuţ, dar prea bogat; Iar jaloba-i era în chipul următor:   – Tu, al Olimpului atotstăpănitor, Şi preste zei mai mare zeu, O, Joe preaslăvite! Ascultă glasul meu,   Ia sama la […]

Norocul în vizită

Când norocul schimbă pasul N-aduc ani ce-aduce ceasul N. N. Norocul pururea de toţi e blestemat Că cine boierii nu are, Sau cel ce nu-i destul bogat, Toţi, de la mic şi pân’ la mare   Găsesc norocul vinovat. Când […]

Racul, broasca şi ştiuca

Racul, broasca şi o ştiucă Într-o zi s-au apucat De pe mal în iaz s-aducă Un sac cu grâu încărcat. Şi la el toţi se înhamă: Trag, întind, dar iau de samă Că sacul stă neclintit, Căci se trăgea neunit. […]