Leul şi Măgarul la vânătoare

Monarhul dobitoacelor, năprasnic, Voia să dea, de ziua lui, un praznic Şi chibzui să facă o mare vânătoare, De urşi, de cerbi, de lupi, de căprioare Şi de mistreţi, Că el nu-şi pierde vremea cu vrăbii sau sticleţi. Şi, ca […]

Maimuţoiul, dobitoacele şi Vulpea

La moartea Leului, jivinele S-au adunat cu liota întreagă Şi nici nu încetaseră suspinele C-au şi purces alt rege să-şi aleagă. De cum sosi coroana din tezaur, Păzită de năprasnicul balaur, O şi-ncercă întâi şi-ntâi un Taur. Dar cum nu-i […]

Pasărea rănită c-o săgeată

Rănită c-o săgeată-naripată, O Pasăre se tânguia odată: – Şi noi om fi, în parte, vinovate De pacostea ce peste noi s-abate! Cu penele atâtor zburătoare, Voi aripi daţi săgeţilor ucigătoare; Dar, oameni cruzi, păţiţi şi voi ca noi. Căci, […]

Măgarul purtător de moaşte

Ducând pe drum, odată, o raclă cu relicve, Măgarul îşi umfla cu fală nările, Crezând cu biata minte a ţanţoşei lui tigve Că pentru el sunt toate: şi smirna şi cântările. Dar un drumeţ, văzându-i greşeala, i-ar fi spus Catârului […]

Motanul şi Gherlanul veteran

Nu-mi mai aduc aminte ce fabulist anume Îl lua pe Joe martor C-a existat odată pe undeva un tartor: Motanul cel mai aprig şi mai viteaz din lume, Un Machedon năprasnic al lumii pisiceşti Şi-o pacoste a ginţii şoriceşti. Cumplitul […]

Se pregăteşte Leul de război

Un Leu, voind să facă război în toiul verii, Îşi întruni divanul, trimise ofiţerii, Cerând să vie grabnic de peste tot jivinele. Şi toate-i declarară, chiar blajinele, Că vor lupta, viteze. Iar cele necesare Le-or duce Elefanţii pe toate în […]

Vulpea și Barza

Vulpea si Barza

Jupân vulpoi s-a fudulit odată, Poftind la masă pe cumătra barză. N-a fost o cină prea îmbelşugată, Că dumnealui făcea economie; O zeamă lungă, cu puţină varză, Iar ca s-o păcălească, i-a pus-o-n farfurie. Zadarnic biata barză îşi încerca norocul, […]

Cerbul privindu-se în apă

Privindu-se într-un izvor de-o limpezime rară, Un cerb, odinioară, Îşi lăuda podoaba coarnelor bogată, Dar se gândea cum suferă – şi nu o dată – Că-i sunt picioarele ca nişte fuse, A căror subţirime în apă se pierduse. „De la […]

Broaştele care cer un monarh

Urându-li-se cu democraţia, Broaştele orăcăiau atât de straşnic, Că Joe, ca să curme gălăgia, Le azvârli din cer un rege paşnic. Şi, totuşi, în căderea lui, se pare, Regele făcu un zgomot mare, Că-ntreaga seminţie broscărească, Nătângă şi fricoasă de […]

Vulpea şi strugurii

Vulpea si Strugurii

Pribeagă şi lihnită De foame, dă de-o vie Cu nişte struguri rumeni, frumoşi, De razachie. Ciorchinii-s plini şi vulpea, De sine înţeles, Ar fi mâncat cu poftă Şi nici n-ar fi ales… Dar la-ndemâna labei O-mpiedică s-ajungă Până la ei […]

Liliacul şi cele două nevăstuici

Un Liliac, zburătăcind ca un năuc, Era să dea-ntr-o seară de bucluc, Căci nimeri, pe-o ferestruică, Într-un culcuş de nevăstuică. Cum nu era cu neamul guzganilor în pace, Ea şi sări la dânsul să-l înşface. – Cutezi să vii aici, […]

Liliacul şi rândunelele

Odată, neamul rândunesc Având o mare ură Pe neamul şoricesc,   Pentru că ouăle din cuiburi ei le fură, Au hotărât fără cruţare, Pe toţi prinzându-i, să-i omoare.   Şi iarăşi, cea întâi robită zburătoare Au fost un liliac sub […]

Lupul nazâr

Oricât de bune rânduiele, Cum vor intra pe mîini de oameni necinstiţi Şi numai de al lor folos povăţuiţi,   Se fac îndată rele.   Spre pildă trebuie să ştiţi Că lupul s-au cerut la leu nazâr pe oi. Se […]

Teiul şi stejarii

Un teişor crescut sub deal, în depărtare, Odată blestema norocul de uitare,   Aşa zicând: – Ce fericiţi stejarii sânt! Din fire înzestraţi, Puternici ei şi nalţi, Văd lumea cea frumoasă, Aproape stau de soare; Iar eu, o! soartă ticăloasă! […]

Cărările şi calea dreaptă

Spre o cale grea şi lungă Călători doi s-au unit, Deşi ii aveau s-ajungă Scop cu totul diferit.   Numa avere să adune Unuia foarte-i plăcea, Pentru-aceasta el de bune Orice mijloace credea.   Celalalt, în curăţie, Câştig strâmb nu […]

Furnica

O furnică De soi mică,   Iar de inimă prea mare, Adusese furnicarul într-o nespusă mirare, Căci, precum al ei istoric lumea au încredinţat, Ea purta grăunţe întregi de orzul cel mai măşcat.   Era înc-acea furnică Şi la războaie […]

Cuvântul lui Socrat

Socrat casa când zidea, Din vecinii fiecare Câte-o critică zicea: Unul că proporţie n-are, Altul c-a ei împărţeală E făcută cu sminteală. Pentru-un om de a lui clas, N-avei unde a face-un pas; Şi s-uniră toţi să zică Cum că […]

Momiţa la bal masche

Un filozof, ce aflase A ştiinţelor secret, De pe lume adunase, Pentru public cabinet, Dupre sistematic plan: Scoici, peşti din ocean, Fiare, paseri cu verzi pene, Bolovani şi buruiene, Crocodili de pe la Nil Şi tablo de Rafael. Iar apoi […]

Păgânul şi idolul de lemn

Un om, păgân din vremurile vechi, Ţine-n cămin un zeu de lemn, din cei Ce sunt mai surzi ca surzii, chiar dacă au urechi. Îi aducea, ca jertfă, mereu boi rotofei, Încununaţi cu falnice cununi, Şi aştepta, la rândul său, […]

Pizmătareţul şi şarpele

Degeaba vorovesc că nu-i la draci dreptate, Când ei o şi păzesc cu mare scumpătate Şi cel ce au făcut în lume rău mai mult La Tartar purure-i mai bine cunoscut. Acestui adevăr am fabulă dovadă.   Mergînd în şir […]

Casa lui Socrate

Socrate, marele-nţelept, De construit se apucase. Dar cunoscuţii, pe nedrept, Îi tot găseau mereu ponoase, Căci oamenii-s croiţi pe prici. Şi mulţi spuneau că li se pare Că-s încăperile prea mici, Când omul e atât de mare! Socrate le-a răspuns, […]

Gaiţa împodobită cu pene de Păun

O Gaiţă din cele mai viclene Văzând un biet Păun ce năpârlea, S-a-mpodobit degrabă cu mândrele lui pene Şi printre alţi păuni se fudulea. Recunoscând-o însă nu ştiu cine, Ce huiduială, Ce ciocăneală, Ce zeflemeli şi ce ruşine! Şi, jumulită […]

Moartea şi tăietorul de lemne

Gemând sub o povară de vreascuri şi de ani, Abia se mai mişca pe drum S-ajungă la coliba-i întunecată de-atât fum, Un tăietor de lemne, întâiu-ntre sărmani. Nemaiavând putere şi istovit de chin, El sarcina deodată o leapădă din spate, […]

Oala de lut şi Oala de tuci

Zise Oala cea de tuci Către sora ei de tină: – Ia ascultă, fa, vecină, Ce-om păzi ca nişte cuci, Tot făcând la gură spume? Hai să mergem la plimbare Să vedem ce e prin lume! – Draga mea, ispita-i […]

Sfatul şobolanilor

Doar pripăşit de câţiva ani, Motanul casei, Roadeslană, Un tartor crâncen, o satană, – Băgase spaima-n şobolani Şi din atâţia câţi mai sunt Zac mulţi lihniţi pe subt pământ. Dar într-o bună zi, când blestematul Şi-a început pe-acoperiş sabatul În […]