Pasărea rănită c-o săgeată

Pasărea rănită c-o săgeată

Rănită c-o săgeată-naripată, O Pasăre se tânguia odată: – Şi noi om fi, în parte, vinovate De pacostea ce peste noi s-abate! Cu penele atâtor zburătoare, Voi aripi daţi săgeţilor…
Măgarul purtător de moaşte

Măgarul purtător de moaşte

Ducând pe drum, odată, o raclă cu relicve, Măgarul îşi umfla cu fală nările, Crezând cu biata minte a ţanţoşei lui tigve Că pentru el sunt toate: şi smirna şi…
Se pregăteşte Leul de război

Se pregăteşte Leul de război

Un Leu, voind să facă război în toiul verii, Îşi întruni divanul, trimise ofiţerii, Cerând să vie grabnic de peste tot jivinele. Şi toate-i declarară, chiar blajinele, Că vor lupta,…
Vulpea și Barza

Vulpea și Barza

Jupân vulpoi s-a fudulit odată, Poftind la masă pe cumătra barză. N-a fost o cină prea îmbelşugată, Că dumnealui făcea economie; O zeamă lungă, cu puţină varză, Iar ca s-o…
Cerbul privindu-se în apă

Cerbul privindu-se în apă

Privindu-se într-un izvor de-o limpezime rară, Un cerb, odinioară, Îşi lăuda podoaba coarnelor bogată, Dar se gândea cum suferă – şi nu o dată – Că-i sunt picioarele ca nişte…
Broaştele care cer un monarh

Broaştele care cer un monarh

Urându-li-se cu democraţia, Broaştele orăcăiau atât de straşnic, Că Joe, ca să curme gălăgia, Le azvârli din cer un rege paşnic. Şi, totuşi, în căderea lui, se pare, Regele făcu…
Vulpea şi strugurii

Vulpea şi strugurii

Pribeagă şi lihnită De foame, dă de-o vie Cu nişte struguri rumeni, frumoşi, De razachie. Ciorchinii-s plini şi vulpea, De sine înţeles, Ar fi mâncat cu poftă Şi nici n-ar…
Liliacul şi rândunelele

Liliacul şi rândunelele

Odată, neamul rândunesc Având o mare ură Pe neamul şoricesc,   Pentru că ouăle din cuiburi ei le fură, Au hotărât fără cruţare, Pe toţi prinzându-i, să-i omoare.   Şi…
Lupul nazâr

Lupul nazâr

Oricât de bune rânduiele, Cum vor intra pe mîini de oameni necinstiţi Şi numai de al lor folos povăţuiţi,   Se fac îndată rele.   Spre pildă trebuie să ştiţi…
Teiul şi stejarii

Teiul şi stejarii

Un teişor crescut sub deal, în depărtare, Odată blestema norocul de uitare,   Aşa zicând: – Ce fericiţi stejarii sânt! Din fire înzestraţi, Puternici ei şi nalţi, Văd lumea cea…
Cărările şi calea dreaptă

Cărările şi calea dreaptă

Spre o cale grea şi lungă Călători doi s-au unit, Deşi ii aveau s-ajungă Scop cu totul diferit.   Numa avere să adune Unuia foarte-i plăcea, Pentru-aceasta el de bune…
Furnica

Furnica

O furnică De soi mică,   Iar de inimă prea mare, Adusese furnicarul într-o nespusă mirare, Căci, precum al ei istoric lumea au încredinţat, Ea purta grăunţe întregi de orzul…
Cuvântul lui Socrat

Cuvântul lui Socrat

Socrat casa când zidea, Din vecinii fiecare Câte-o critică zicea: Unul că proporţie n-are, Altul c-a ei împărţeală E făcută cu sminteală. Pentru-un om de a lui clas, N-avei unde…
Momiţa la bal masche

Momiţa la bal masche

Un filozof, ce aflase A ştiinţelor secret, De pe lume adunase, Pentru public cabinet, Dupre sistematic plan: Scoici, peşti din ocean, Fiare, paseri cu verzi pene, Bolovani şi buruiene, Crocodili…
Casa lui Socrate

Casa lui Socrate

Socrate, marele-nţelept, De construit se apucase. Dar cunoscuţii, pe nedrept, Îi tot găseau mereu ponoase, Căci oamenii-s croiţi pe prici. Şi mulţi spuneau că li se pare Că-s încăperile prea…
Moartea şi tăietorul de lemne

Moartea şi tăietorul de lemne

Gemând sub o povară de vreascuri şi de ani, Abia se mai mişca pe drum S-ajungă la coliba-i întunecată de-atât fum, Un tăietor de lemne, întâiu-ntre sărmani. Nemaiavând putere şi…
Sfatul şobolanilor

Sfatul şobolanilor

Doar pripăşit de câţiva ani, Motanul casei, Roadeslană, Un tartor crâncen, o satană, – Băgase spaima-n şobolani Şi din atâţia câţi mai sunt Zac mulţi lihniţi pe subt pământ. Dar…