Bătrânul ţăran şi moartea

Un bătrân prea istovit de nevoie şi de trudă, Iarna, când era frig mare, sau toamna, pe vremea udă, Adunând puţine lemne în codru cu depărtare, Le-au ridicat în spinare, Şi abia stând pe picioare, se întorcea tremurând Către al […]

Ţânţarul şi păstorul

Un păstor dormea la umbră, având păzitor pe câini, Iar un şarpe văzându-l, iese de sub spini, Se târăşte pân’ la dânsul cu limba de venin plină, Voind să-l muşte de moarte… Iar unui ţânţar de-aproape, fiindu-i de dânsul milă, […]

Lupul şi păstorul

Lupul oarecând, Lângă stână stând Şi prin gard privind, Au văzut ciobanul alegând un miel, Ce au fost mai gras, Şi tăindu-l făr’ de milă, l-au pus frumos în frigare, Iar câinii se uita stând lângă el. Deci lupul, oftând, […]

Ţăranii şi pâraiele

Nemaiputând să rabde ţăranii Pagube şi jafuri multe, Ce le făcea în toţi anii Pâraiele ce curg din munte, S-au dus să se tânguiască, cerând milă şi dreptate La râul acel mai mare, În care curgea pâraiele toate; Deci plânsoarea […]

Domnia elefantului

Acel mare şi puternic, Măcar cât de bun să fie, nemândru şi răbdător, Însă fiind făr’ de minte eu nu-l socotesc de vrednic Să fie cârmuitor; Căci odată elefantul s-au rânduit în domnie, Şi măcar că ei, fireşte, au multă […]

Ciuma dobitoacelor

La o grea boală de vite leul au şi hotărât Ca să adune la sfat fiarele şi dobitoace, Care, neavând ce face, Debile şi istovite, cum au putut s-au târât Şi cu umilinţă mare pe lâng-a lor împărat Toate s-au […]

Drumeţii şi câinii

Doi prieteni sara la un loc mergea, Şi de-a lor interesuri între ei vorbea, Şi iată, Deodată, De lângă o poartă, Un câine au lătrat, După care alţii, de prin alte curţi, Sărind i-au împresurat. Şi aşa erau de mulţi, […]

Vulturul şi paingănul

Zburând vulturul cu fală decât nourii mai sus, În sfârşit, el se coboară spre a Caucazului munte, Şi acolo pe un cedru de-o sută de ani s-au pus, De unde privea sub sine oblaste nemărginite; Acolo pe şes pâraie curgând […]

Vulturul şi albina

Fericit om este care se preamăreşte în lume Prin servicii şi vrednicie, Făcând sunet între oameni a lui isprăvi mari şi nume, Dar cât îi demn de cinste şi cel ce în sărăcie Necunoscut şi smerit trudeşte şi osteneşte Pentru […]

Frunzele şi rădăcina

Într-o zi de primăvară, frumoasă şi seninată, Frunzele verzi a pădurii, umbrind o costişă toată, Au început cu zefirii într-acest chip să şoptească Şi să fălească A lor desime tufoasă Şi umbroasă, Zicând: „Au nu noi suntem podoaba a văilor […]

Prieteşugul câinesc

Sub fereastră la bucătărie, Roşca şi cu Tarca la soare se culcase, Măcar că după datorie Ei nu trebuia să lase Poarta făr’ de păzitor. Dar fiindcă atuncea se săturase, Şi era politicoşi cu oricare trecător, Ziua nu iubea să […]

Măgarul împodobit

Odată s-au întâmplat Un paşă la Ţarigrad să fie foarte bogat Şi să aibă un măgar pe care umbla călare, Împodobindu-l frumos cu tacâmuri scumpe foarte; Deci mergând pe dânsul la primblare, Oamenii i se închina, dându-se din drum deoparte; […]

Mincinosul

Întorcându-se din călătorie Un boiernaş odată, sau poate şi boier mare, Au ieşit cu un amic sara la câmp spre primblare Şi au început a spune cu fală şi cu mândrie Multe minciuni mari şi mici, de cele ce-ar fi […]

Gâştele

Un ţăran la târg ducând, De dinapoi c-o prăjină, De gâşte un cârd, Nu pot şti din ce pricină, Făr’ cea mai mică cruţare, Le gonea cu defăimare. Se vede că a lui grabă era ca să ia preţ mare. […]

Leul şi ţânţarul

Leul nu băga în samă cât de puţin pe ţânţar, Deci s-a mâniat ţânţarul, nemaiputând suferi, Hotărî să-i dea răzbel măcar de ar şi pieri; Şi fiind însuşi ostaşul şi tot el şi trâmbiţar, Bâzâieşte cât ce poate, cheamă pe […]

Leul la vânat

Fiind megieşi din întâmplare, Leul, vulpea, lupul şi un câine, S-au alcătuit toţi între sine Să meargă la vânătoare Şi ce va prinde fieştecare Să puie tot la un loc, şi apoi în patru părţi Să împartă tot vânatul, ca […]