Privighitoarea şi păunul

Privighitoarea şi păunul

Filomela drăgăstoasă Văzând vremea cea frumoasă, Zile dulci de fericiri, Povestea cu întristare La eho răscântătoare Tristele-i nenorociri. Atunci însă deodată Un păun i se arată (Domn era într-acel loc).…
Privighitoarea şi măgarul

Privighitoarea şi măgarul

Nenorocita privighitoare Cânta-n pădure a ei durere, Natura-ntreagă da ascultare, Tot împrejuru-i era tăcere.   Alţii în locu-mi ar descrie poate Acele tonuri neimitate, Glasul acela-nmlădietor, Ce c-o-ntorsură lină, uşoară,…
Lişeţa, raţa şi gâsca

Lişeţa, raţa şi gâsca

Spun că-n vara trecută o lişeţă ş-o raţă, Ai lebedei de baltă consilieri privaţi, Supt preşedinţa gâştei s-au strâns de dimineaţă Pe lac la Cişmegiu; acolo invitaţi Erau din înalt…
Câinele izgonit

Câinele izgonit

Lupul cu toată prostia Cârmuia împărăţia; Şi ca un stăpânitor, Unora le da avere, Altora, pe o părere, Le lua chiar starea lor.   Favor, ură schimbătoare, Izgonire sau chemare…
Vulpea liberală

Vulpea liberală

Vulpea fără-ncetare Striga în gura mare Că de când elefantul peste păduri domneşte Trebile merg la vale şi lumea pătimeşte. Că este nedreptate Să va să cheltuiască Veniturile toate Pentru…
Ursul şi vulpea

Ursul şi vulpea

„Ce bine au să meargă trebile în pădure, Pe împăratul tigru când îl vom răsturna Şi noi vom guverna – Zicea unei vulpi ursul – c-oricine o să jure Că…
Elefantul

Elefantul

În vremea de demult, dobitoacele toate, De împăratul Leu sătule, dezgustate, Îşi aleseră lor Un alt stăpânitor, Pe domnul Elefant, cu nasul învârtit, Puternic îndestul, dar însă necioplit, Şi de…
Oglindele

Oglindele

Am citit altădată, nu mai ştiu în ce carte, Că într-o ţară mare, de aici nu departe, Plăcuta frumuseţe trecea de urâciune: Câţi se-ntâmpla s-o aibă se socotea slutiţi; Iar…
Cucul

Cucul

Cucul, pasere proastă, dar plină de mândrie, Socotind c-al său nume Este vestit în lume, Hotărî să mai facă vreo călătorie, Ca s-adune respecturi, şi însuşi să privească Cu ce…
Ursul şi lupul

Ursul şi lupul

Împărăţia dobitocească, Ca şi a noastră cea omenească, Statornicie vecinică n-are: Toate supuse sânt la schimbare!   Din mână-n mână sceptrul se plimbă. Cel de ieri mare astăzi e mic;…
Mielul murind

Mielul murind

Fiu al unui berbece care de mult murise, Un miel se bolnăvise, Muşcând din întâmplare O-nveninată floare Sau iarbă, nu să ştie; Destul că a lui moarte Nu mai era…
Lupul moralist

Lupul moralist

V-am spus, cum şi se pare, de nu îţi fi uitat, Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui Ceea ce s-a urmat subt…
Dreptatea leului

Dreptatea leului

Leul, de multă vreme, ridicase oştire, Să se bată cu riga ce se numea Pardos; Căci era între dânşii o veche prigonire, Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. Vrea,…
Nebunia şi amorul

Nebunia şi amorul

În nişte fabule un poet scrie Că Nebunia şi pruncu-Amor Se jucau singuri pe o câmpie, În primăvara vieţii lor. Ştiţi că copiii cu înlesnire   Găsesc sujeturi de neunire;…
Catârul cu clopoţei

Catârul cu clopoţei

Deunăzi un văcar de sat Catârului i-a atârnat Salbă de clopoţei, Numindu-l el îngrijitor Şi înainte mergător Ciredei de viţei. Însă curând s-a-ncredinţat Că ş-a făcut mare păcat Cu bietul…
Mierla şi bufniţa

Mierla şi bufniţa

Într-o pădure deasă, de cetăţi depărtată, Mierla se-ntâlni seara cu bufniţa umflată. „Prietenă – îi zise – ţi-aş face o-ntrebare, Daca a mea-ndrăzneală n-aduce supărare. Spune-mi, mă rog, lumina de…
Câinele şi măgarul

Câinele şi măgarul

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare, Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte Un măgar, şi-l opreşte: „Unde te duci? îi zise, Ce…
Dervişul şi fata

Dervişul şi fata

Se povesteşte cum că odată Un derviş pustnic, om cuvios, S-amorezase, văzând o fată Cu trup subţire, cu chip frumos. Dintr-una-ntr-alta vorba aduse Şi în stil neted patima-şi spuse, Zicând:…
Şarlatanul şi bolnavul

Şarlatanul şi bolnavul

La un neguţător mare Cărui vederea-i slăbise Fără nici o invitare Un doctor vestit venise. Când zic vestit, se-nţelege că nimeni nu-l cunoştea, Însă avea atestate Numai în aur legate,…
Şoarecele şi pisica

Şoarecele şi pisica

Un şoarece de neam, şi anume Raton, Ce fusese crescut su’ pat la pension, Şi care în sfârşit, după un nobil plan, Petrecea retirat într-un vechi parmazan, Întâlni într-o zi…
Zugravul şi portretul

Zugravul şi portretul

La un zugrav foarte vestit mergând din întâmplare, Portretul meu îi comandai; întâi însă-ntrebare Artistului îi adresai, de poate să mi-l facă Aşa cum oricui l-o vedea portretul meu să…
Corbii şi barza

Corbii şi barza

Pe o câmpie Mare, bogată, Urmă odată O bătălie Aspră, cumplită, neasemănată, Încât cadavre nenumărate Zăceau grămadă neîngropate. Corbii îndată luară ştire; Lacomi de pradă, ei năvăliră, Şi cu grăbire…
Vulpoiul predicător

Vulpoiul predicător

Un vulpoi cuprins de boală, La putere foarte prost, Însă învăţat în şcoală, Logica ştiind de rost, Făcu plan ca să vorbească Şi să predice-n pustii; Se silea să dovedească,…