Uliul şi găinile

Ion prinse un uliu şi, ducându-l acasă, Îl legă cu o sfoară, Lângă coteţ afară. De o vecinătate aşa primejdioasă Găini, cocoşi şi gâşte întâi se îngroziră, Dar cu-ncetul, cu-ncetul se mai obişnuiră, Începură să vie cât colea să-l privească, […]

Privighitoarea şi păunul

Filomela drăgăstoasă Văzând vremea cea frumoasă, Zile dulci de fericiri, Povestea cu întristare La eho răscântătoare Tristele-i nenorociri. Atunci însă deodată Un păun i se arată (Domn era într-acel loc). Veni plin de supărare; Mânios şi c-un ton mare Astfel […]

Privighitoarea şi măgarul

Nenorocita privighitoare Cânta-n pădure a ei durere, Natura-ntreagă da ascultare, Tot împrejuru-i era tăcere.   Alţii în locu-mi ar descrie poate Acele tonuri neimitate, Glasul acela-nmlădietor, Ce c-o-ntorsură lină, uşoară, Treptat se urcă şi se coboară, Plin de simţire, plin […]

Lişeţa, raţa şi gâsca

Spun că-n vara trecută o lişeţă ş-o raţă, Ai lebedei de baltă consilieri privaţi, Supt preşedinţa gâştei s-au strâns de dimineaţă Pe lac la Cişmegiu; acolo invitaţi Erau din înalt ordin a hotărî în sfat O pricină de stat, Adică […]

Castorul şi alte lighioni

Mai multe lighioane, locuind într-o vale, Erau des vătămate d-un iute râu vecin, Care, ieşind cu zgomot din malurile sale, Strica vizunii, cuiburi, şi traiul lor cel lin. Ele dar s-adunară Şi mult se consultară, Ce fel ar putea face, […]

Câinele izgonit

Lupul cu toată prostia Cârmuia împărăţia; Şi ca un stăpânitor, Unora le da avere, Altora, pe o părere, Le lua chiar starea lor.   Favor, ură schimbătoare, Izgonire sau chemare Al domniei era plan. Câinele gonit de soartă S-auzise cum […]

Vulpea liberală

Vulpea fără-ncetare Striga în gura mare Că de când elefantul peste păduri domneşte Trebile merg la vale şi lumea pătimeşte. Că este nedreptate Să va să cheltuiască Veniturile toate Pentru masa crăiască. D-acestea elefantul, cât a luat de ştire, Temându-se, […]

Ursul şi vulpea

„Ce bine au să meargă trebile în pădure, Pe împăratul tigru când îl vom răsturna Şi noi vom guverna – Zicea unei vulpi ursul – c-oricine o să jure Că nu s-a pomenit Un timp mai fericit.” – „Şi-n ce […]

Elefantul

În vremea de demult, dobitoacele toate, De împăratul Leu sătule, dezgustate, Îşi aleseră lor Un alt stăpânitor, Pe domnul Elefant, cu nasul învârtit, Puternic îndestul, dar însă necioplit, Şi de cap tare, gros, cât vreţi să socotiţi. Însă ca să […]

Oglindele

Am citit altădată, nu mai ştiu în ce carte, Că într-o ţară mare, de aici nu departe, Plăcuta frumuseţe trecea de urâciune: Câţi se-ntâmpla s-o aibă se socotea slutiţi; Iar frumoşi de minune Se socotea aceia ce era mai pociţi. […]

Cucul

Cucul, pasere proastă, dar plină de mândrie, Socotind c-al său nume Este vestit în lume, Hotărî să mai facă vreo călătorie, Ca s-adune respecturi, şi însuşi să privească Cu ce chip îl slăveşte naţia păsărească. Plecă: dar abia merse până-n […]

Ursul şi lupul

Împărăţia dobitocească, Ca şi a noastră cea omenească, Statornicie vecinică n-are: Toate supuse sânt la schimbare!   Din mână-n mână sceptrul se plimbă. Cel de ieri mare astăzi e mic; Leu pe urs bate, urs pe leu schimbă, Dintr-o întâmplare […]

Mielul murind

Fiu al unui berbece care de mult murise, Un miel se bolnăvise, Muşcând din întâmplare O-nveninată floare Sau iarbă, nu să ştie; Destul că a lui moarte Nu mai era departe. Acum el îşi făcuse datoriile toate Câte şi le […]

Lupul moralist

V-am spus, cum şi se pare, de nu îţi fi uitat, Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat. Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui Ceea ce s-a urmat subt stăpânirea lui. Auzind împăratul că-n staturile sale Fac năpăstuiri multe […]

Dreptatea leului

Leul, de multă vreme, ridicase oştire, Să se bată cu riga ce se numea Pardos; Căci era între dânşii o veche prigonire, Şi gâlcevire mare, pentru un mic folos. Vrea, adică, să ştie Cui mai mult se cuvine Să ţie […]

Nebunia şi amorul

În nişte fabule un poet scrie Că Nebunia şi pruncu-Amor Se jucau singuri pe o câmpie, În primăvara vieţii lor. Ştiţi că copiii cu înlesnire   Găsesc sujeturi de neunire; Ei dar odată se gâlceviră Pentru o floare ce întâlniră. […]

Catârul cu clopoţei

Deunăzi un văcar de sat Catârului i-a atârnat Salbă de clopoţei, Numindu-l el îngrijitor Şi înainte mergător Ciredei de viţei. Însă curând s-a-ncredinţat Că ş-a făcut mare păcat Cu bietul dobitoc, Care, cât s-a simţit Aşa împodobit, Strigă: „O, ce […]

Mierla şi bufniţa

Într-o pădure deasă, de cetăţi depărtată, Mierla se-ntâlni seara cu bufniţa umflată. „Prietenă – îi zise – ţi-aş face o-ntrebare, Daca a mea-ndrăzneală n-aduce supărare. Spune-mi, mă rog, lumina de ce nu-ţi e plăcută, De ce stai toată ziua ascunsă, […]

Câinele şi măgarul

Cu urechea pleoştită, cu coada-ntre picioare, Câinele, trist şi jalnic, mergea pe o cărare. După îndestul umblet, iată că-l întâlneşte Un măgar, şi-l opreşte: „Unde te duci? îi zise, Ce rău ţi s-a-ntâmplat? Ştii, parcă te-a plouat, Aşa stai de […]

Dervişul şi fata

Se povesteşte cum că odată Un derviş pustnic, om cuvios, S-amorezase, văzând o fată Cu trup subţire, cu chip frumos. Dintr-una-ntr-alta vorba aduse Şi în stil neted patima-şi spuse, Zicând: „Ascultă, eu te iubesc, Şi pentru tine mult pătimesc”. Stilul […]

Şarlatanul şi bolnavul

La un neguţător mare Cărui vederea-i slăbise Fără nici o invitare Un doctor vestit venise. Când zic vestit, se-nţelege că nimeni nu-l cunoştea, Însă avea atestate Numai în aur legate, Diplome ce-n academii luase, cum el zicea, Prin ţări care […]

Şoarecele şi pisica

Un şoarece de neam, şi anume Raton, Ce fusese crescut su’ pat la pension, Şi care în sfârşit, după un nobil plan, Petrecea retirat într-un vechi parmazan, Întâlni într-o zi pe chir Pisicovici, Cotoi care avea bun nume-ntre pisici. Cum […]

Zugravul şi portretul

La un zugrav foarte vestit mergând din întâmplare, Portretul meu îi comandai; întâi însă-ntrebare Artistului îi adresai, de poate să mi-l facă Aşa cum oricui l-o vedea portretul meu să placă; Căci am un mare interese, voi ca-n streinătate, Ş-anume-n […]

Atelajul eterogen

Un om având un armăsar Îl înhamă la jug C-o vită de măgar Şi cu un bou de plug. Boul fiind sacat, La un picior rănit, Măgarul neînvăţat Şi prea rău nărăvit, Stăpânul lor, din car, Striga, plesnea-n zadar; Calul […]

Câinele şi căţelul

„Cât îmi sânt de urâte unele dobitoace, Cum lupii, urşii, leii şi alte câteva, Care cred despre sine că preţuiesc ceva! De se trag din neam mare, Asta e o-ntâmplare: Şi eu poate sânt nobil, dar s-o arăt nu-mi place. […]

Corbii şi barza

Pe o câmpie Mare, bogată, Urmă odată O bătălie Aspră, cumplită, neasemănată, Încât cadavre nenumărate Zăceau grămadă neîngropate. Corbii îndată luară ştire; Lacomi de pradă, ei năvăliră, Şi cu grăbire Aci sosiră. Şi după ce mâncară, şi după ce băură […]

Toporul şi pădurea

Minuni în vremea noastră nu văz a se mai face, Dar că vorbea odată lemne şi dobitoace Nu rămâne-ndoială; pentru că de n-ar fi, Nici nu s-ar povesti. Şi caii lui Ahil, care proorocea, Negreşit că au fost, de vreme […]

Vulpoiul predicător

Un vulpoi cuprins de boală, La putere foarte prost, Însă învăţat în şcoală, Logica ştiind de rost, Făcu plan ca să vorbească Şi să predice-n pustii; Se silea să dovedească, C-un stil dulce, vorbe mii, Că cu o simplicitate Şi […]