Basmul toamnei

Îl începe o frunza –cu glasul stins de sfiala, cu obrajii dogoraţi- şoptindu-l:,, A fosst odat’!’’ Dar şoapta îi sporeşte în freamat raspandit prelung, şi frunzele, ‘mpreuna, murmura întrebator :,, A fosst? De departe gansacul hotaraşte :,, A fosssst…’’ Şi […]