Menu

Octavian Goga

Stejarul

Pe vârf de deal, în largul de zăpadă, Bătrân stingher, stejarul e de pază, Sub bolta lui vin corbii de s-aşază Când umbrele-nserării prind să cadă. Jur-împrejur e gol, e frig, e groază… Ş-a lupilor flămândă serenadă, Din când în când, în noaptea-i dă dovadă Că-n depărtare ura mai veghiază. El, mut şi blând, stă […]

Cosaşul

S-a fost pornit un vânt molatic Să mişte papura din baltă, Într-un oftat prelung şi sâlnic Gemea tulpina ei înaltă. Călătorea de-atâta vreme Bolnavul vânt, mergea departe, Şi semăna atâta jale De-a lungul miriştilor moarte. Mureau ovezele pe dealuri Sub răsuflarea de otravă, Şi se uscau în rădăcină Livezi întinse de otavă. Alături tremura porumbul, […]

Crăciunul copiilor

Dragi copii din ţara asta, Vă miraţi voi cum se poate Moş Crăciun din ceriu de-acolo De le ştie toate-toate… Uite cum, vă spune badea… Iarna-n noapte, pe zăpadă, El trimite câte-un înger La fereastră să vă vadă… Îngerii se uită-n casă, Văd şi spun – iar Moşul are Colo-n ceriu la el, în tindă, […]

Rugăciune

Rătăcitor, cu ochii tulburi, Cu trupul istovit de cale, Eu cad neputincios, stăpâne, În faţa strălucirii tale. În drum mi se desfac prăpăstii, Şi-n negură se-mbracă zarea, Eu în genunchi spre tine caut: Părinte,-orânduie-mi cărarea! În pieptul zbuciumat de doruri Eu simt ispitele cum sapă, Cum vor să-mi tulbure izvorul Din care sufletul s-adapă. Din […]

Copiilor

I Veniţi la sânul meu cu toţii, Copii cu frunţile senine, Veniţi să primeniţi izvorul Nădejdii mele de mai bine! Voi sunteţi roua dimineţii Ce scânteie neştiutoare Că poartă-n ea întreg argintul Curat al razelor de soare. Din glasul vost’, un dulce clopot, Ce mângâie-un amurg de seară, Învaţă sufletul meu, bietul, Să creadă-n flori […]

Trecea un om

Pe sub fereastra casei mele În largul drumului de ţară, Sub cerul alb, stropit cu stele, trecea un om cântând, aseară. Era un cântec care spune Durerile ce-adună anii, Trist ca un plîns de-ngropăciune. Cum numai ei îl ştiu, ţăranii. De unde oare călătorul Îl adusese-n sat la mine, Din ce mister pornea fiorul, Din […]

Scrisoarea Ta

Scrisoarea ta mi-a destrămat A visului beteală, Ce viperă ţi-a-mprumutat Veninul drept cerneală?… Cu slova ta vin anii toţi, Şi-n vraja lor mă fură… În rostul ei mărunt cum poţi Să-nchizi atâta ură?… Cetind-o azi, ca alte dăţi, În mine-un gând tresare: Ce-ar fi s-o sfârtic în bucăţi Şi s-o arunc în mare? Din ale […]

Un om

Rămas bun, biete mâini de trudă, Atâta vreme-mpovărate, Ce staţi pe pieptul slab acuma Întâia dată-ncrucişate. Ostaş al sfintei munci depline, De-acum pământul te aşteaptă, La judecata cea din urmă Tu vei găsi socoată dreaptă! Cinstită slugă credincioasă, Vor odihni a tale moaşte, Doar glia neagră şi mănoasă Atât de bine te cunoaşte… Închişii ochi […]

Sara

Bolta şi-a cernit năframa Ca o mamă întristată, Floarea-soarelui pe câmpuri Pleacă fruntea-ngândurată. Zarea-şi picură argintul Pe ovezele de aur, Ostenit, din aripi bate, Ca un vis pribeag, un graur. Codrul cântăreţii-şi culcă, Doarme trestia bolnavă, Dorm doi pui de nevăstuică Sub o brazdă de otavă. S-a oprit trudita moară, Doarme apa la irugă, Răzimat […]

Reîntors

Stăpâne codru, crai bătrân: Mai ţii-le tu minte, oare?… La umbra unui fir de nalbă Plângea o floare de cicoare, Şi-un firicel de izmă-creaţă Se săruta atunci cu Oltul… Atunci m-am dus în lume eu, Feciorul lui Iosif preotul! Părinte-al meu din vremi de mult, Era şi-o casă la răscruci… Era a noastră… Nu ştiu, […]