Povești și poezii

Coloana de atac

Coloana de atac
Rate this post

Porniserăm din văi adânci
Şi ne târam acum pe brânci
 
Să nu ne prindă Osman de veste,
Că năzuim la deal spre creste,
 
Căci veste de-ar fi prins ai săi,
Noi n-am mai fi ieşit din văi.
 
Şi-aşa cu-ncredere vegheată
Noi răsărim pe deal deodată.
 
Ne văd păgânii, sar pe zid,
Potop de foc spre noi deschid.
 
Dar noi prin foc o rupem iute,
Crezându-ne pe sub redute.
 
Şi nu eram! Vedeam de sus
Că altfel e de cum ne-au spus,
 
Că până acolo-i lungă cale,
O râpă-n drum şi-adânca vale.
 
O clipă ca-mpietriţi am stat;
Maiorul însă-a şi plecat
 
Şi ne-am făcut cu toţii cruce:
Ei, ducă ne-n ce foc ne-o duce!
 
La vale, acum, pe râpi curând
Un rând e mort, mai moare-un rând.
 
Cad bombele-n pământ şi scurmă
Şi altele mai vin pe urmă;
 
Ca grindina şi plumbii cad,
Se-ntunecă şi-i vai ca-n iad!
 
Şi-un plumb veni cumplit cu zborul
Şi fără glas căzu maiorul.
 
Atunci un ofiţer înalt,
Cu spada-n vânt, iar celălalt,
 
Trăgând mereu din carabină,
Săriră-n front; iar pe colină
 
Noi după dânşii, cot la cot,
Suiam orbiş, noi, leatul tot.
 
Cat ai clipi, muream o sută,
Muream mai mulţi, căci din redută
 
Nu plumbi curgeau, ci râu de foc,
Şi linii-ntregi cădeau pe loc.
 
Şi-un căpitan, cel nalt, sărmanul,
Căzuse vârfuind mormanul,
 
Iar celălalt, acel ce-ochea,
Muri trăsnit în faţa mea.
 
Căci uite-aşa văzui de bine
Pe-un turc bătrân ochind spre mine,
 
Iar bietul căpitan nu-ş cum
Se puse morţii drept în drum.
 
Am dat să-l prind, ca să nu cadă
Şi-atunci căzui cu el grămadă
 
Şi vezi, şi-acum mi-e capul prost,
Că nu-nţeleg nici azi ce-a fost:
 
M-am pomenit la şanţ deodată
Şi-o cârp-aveam la cap legată.
 
De ce şi când, de mâna cui?
Şi-atâta drum eu când făcui?
 
Voiam să-ntreb, n-aveam pe cine,
Căci tot străini pe lângă mine.
 
Dar cârpa, orice taină-avea,
Atâta ştiu: c-a fost a mea
 
Şi-acu la şanţ! Noi rupem lanţul
Şi scoborâm de-a valma şanţul.
 
Sărim şi noi, şi turcii sar
Şi-i moarte-n şanţ, e vai ş-amar,
 
Ne batem ca-n pierzarea minţii,
Cu pumnii dăm, muşcăm cu dinţii,
 
Şi piept la piept ne zvârcolim,
Străbatem repezi şi răzbim.
 
Închid de veci nizamii gura,
Iar noi îi dăm pe râpi de-a dura.
 
Ieşim apoi, ca duşi de vânt,
Pe faţa negrului pământ.
 
Pe lături ne-ntărim şireagul:
Şi iat-un căpitan cu steagul
 
În fruntea noastră drum făcu:
Ura, băieţi, acu-i acu!
 
Roiesc turbaţi pe zid păgânii,
Sub zid se-ndeasă orbiş românii
 
Şi-aruncă scări, răzbesc prin fum,
Străbat mereu făcându-şi drum.
 
Trăsniţi, copii, tot după mine!
Noi trăsnet după el, vezi bine.
 
Şi iată-l, căpitanu-i sus
Pe meterez un braţ a pus,
 
Dar şapte turci pe el săriră,
Şi şapte săbii-l şi loviră,
 
Şi-al optulea, un turc bărbos,
Izbi turbat de sus în jos
 
În piept cu patul puştii, fiara
Şi-atunci pocnind se rupse scara
 
Şi bietul căpitan căzu
Pe spate-n şanţ, şi-atâta fu.
 
Căci s-adunau păgânii gloată
Şi-un om era reduta toată,
 
Şi-ntregul parapet un fes,
Atâta se-ngloteau de des.
 
Cădeam ca frunzele de brumă,
Iar sângele curgea cu spumă.
 
Nici loc să stai, nici drum să treci
Şi fum de puşcă, să te-neci.
 
Şi ce-am văzut atunci minune
Şi-n groapă morţilor voi spune!
 
Nici chip de-acu să mergi în foc,
Nici chip să stai sub zid pe loc.
 
Se dete semn atuncea oastei
Să părăsească clinul coastei
 
Şi ne-am retras departe-n văi,
Striviţi, o mână de flăcăi,
 
Flămânzi şi uzi şi-ntorşi din cale,
Cu sufletul topit de jale.

Related Posts