ABIOSESTON

ABIOSESTON

ABIOSESTON

abiosestón s. n. totalitatea componentelor moarte dintr-un seston; tripton. ( fr. abioseston)
ABIOSESTÓN s. (BIOL.) tripton.
ABIOSESTÓN s. n. Totalitatea componentelor moarte din seston; este format de detritusul autohton (rezultat din biocenozele vii ale sestonului) și alohton (produs în altă parte și adus de apă). Sin. tripton.