Menu

Breve sogno

Ce mort frumos s-a deșteptat în mine Sub farmecul atingerilor tale… O stea s-a smuls din negura din vale Și-a răsărit o floare pe ruine. Cu-nfrigurări de visuri triumfale Viața iar mi-a fulgerat prin vine Și tainice nemărginiri senine Mi s-au deschis strălucitoare-n cale. Femeie, tu, solia primăverii, Tu mi-ai vrăjit misterul învierii Și oaza […]

Zadarnic

Zadarnic plânge vântul şi nucii plâng, bătrânii, Frăgarul din ogradă, şi cumpăna fântânii… Şi plânge mama biata… şi cum ar vrea s-o-nşele Povestitorii jalnici ai pribegirii mele. La mine vii cu cartea, cu gând să-mi dai canoane, Şi vrei să mă cumineci, părinte Solomoane, Cucernic faci agheasmă, şi mâna ta, părinte, Stropeşte casa tatii, ca […]

Singur

Pustietate arsă mi-e sufletul acuma, Se plimbă râsul morţii şi-mi strigă din ţărână, Nici nu-mi mai vine-a crede c-abia-i o săptămână De când dormea cu mine şi cântecul şi gluma. De-atunci s-a stins în neguri puzderie de stele Ş-un roi de vise albe ce-mi adumbrea păcatul, Azi trupul mi se frânge în friguri vinovatul, Şi […]

Dorinţa

Departe-aş vrea de-aici să vii, În alte lumi senine, În dimineaţa de Florii Să mă cunun cu tine. Să ne-aşezăm în sat la noi, S-avem în deal o casă, Să fiu cel mai cuminte-n sat, Şi tu, cea mai frumoasă. Să vie şi mama la noi, Că-i necăjită tare, Să aibă tihn-un an ori doi, […]

Învins

I-am zis într-un amurg de vară, Robit de chipul unei stele: Durează, suflete măiestre, Altar nădăjduirii mele! I-am dat temuta mea comoară, Temeiul sfânt al suferinţii, Argintul visurilor toate, Şi marmura curat-a minţii. Şi el mi-a întruchipat altarul, Lăcaş de mândră strălucire, Zidindu-şi în catapeteasmă Întreagă setea de mărire. Dar vifor s-a pornit prin noapte, […]

Despărţire

Azi moare-nfiorarea cetăţilor de stele Şi înţelesul tainic al cântecelor mele. Se rupe tortul galben al razelor de lună, Mor visurile albe ce-mi tremură pe strună… Luceafărul clipirea în negură şi-o frânge, Lumina lui bolnavă se zbate şi se stânge, Şi moare găinuşa în pragul nopţii sure, Şi toată mângâierea din zvonul de pădure. Mor […]

Cărbunii

Cărbunii când ţi-or arde-n vatră În seri de ani târzii şi goi, Tu stând la lespedea de piatră Să te gândeşti c-am ars şi noi… Iar când din ochii de jăratic Vor tresări scântei-scântei, Să ştii că visul meu sălbatic S-a mai aprins o dată-n ei.

Cântecul cămăşii

fragment Eu sunt o biată, ieftină cămaşe, Sunt o sumară haină populară, De mii de ani de când mă îmbrăcară, Eu sunt pudoarea plebei nevoiaşe. Eu m-am pornit din câmp, de pe ogoare, Din cânepa ce-au semănat ţăranii… (Tatăl meu e unul Ioan al Anii), M-a tors, în albe nopţi la şezătoare, Cu grabnic spor, […]

Dimineaţa

Cu grele răsuflete apele dorm, Pe lanuri dorm spicele grele, Asupra pădurii veghează de sus Cetatea eternelor stele. Luceafărul bolnav în lumea de-ngheţ Clipeşte din gene molatic, Când dorul pribeag, de pe-o creastă de ulm, Şi-l geme porumbul sălbatic… În geamăt se-nalţă durerea la cer, Câmpii de lumini să-nfioare, Luceafărul simte văpaia arzând Şi tremură, […]

Trecutul

S-abat mustrări din altă vreme, Din vremea când nu ne ştiam, Şi vin pe nume să mă cheme, Să-mi strige nopţile la geam, Ca o pădure de blesteme… Trecutul tău de-odinioară, Prăpastie cu multe guri, Cu întrebări ce mă-nfioară, Cu şerpuiri şi cotituri… Trecutul, nesătulă fiară… Trecutul, umbră vinovată, Tâlhar scăpat de sub zăvor, Din […]