Cosaşul

Cosaşul

S-a fost pornit un vânt molatic Să mişte papura din baltă, Într-un oftat prelung şi sâlnic Gemea tulpina ei înaltă. Călătorea de-atâta vreme Bolnavul vânt, mergea departe, Şi semăna atâta…
Crăciunul copiilor

Crăciunul copiilor

Dragi copii din ţara asta, Vă miraţi voi cum se poate Moş Crăciun din ceriu de-acolo De le ştie toate-toate… Uite cum, vă spune badea… Iarna-n noapte, pe zăpadă, El…
Rugăciune

Rugăciune

Rătăcitor, cu ochii tulburi, Cu trupul istovit de cale, Eu cad neputincios, stăpâne, În faţa strălucirii tale. În drum mi se desfac prăpăstii, Şi-n negură se-mbracă zarea, Eu în genunchi…
Copiilor

Copiilor

I Veniţi la sânul meu cu toţii, Copii cu frunţile senine, Veniţi să primeniţi izvorul Nădejdii mele de mai bine! Voi sunteţi roua dimineţii Ce scânteie neştiutoare Că poartă-n ea…
Trecea un om

Trecea un om

Pe sub fereastra casei mele În largul drumului de ţară, Sub cerul alb, stropit cu stele, trecea un om cântând, aseară. Era un cântec care spune Durerile ce-adună anii, Trist…
Scrisoarea Ta

Scrisoarea Ta

Scrisoarea ta mi-a destrămat A visului beteală, Ce viperă ţi-a-mprumutat Veninul drept cerneală?... Cu slova ta vin anii toţi, Şi-n vraja lor mă fură... În rostul ei mărunt cum poţi…
Un om

Un om

Rămas bun, biete mâini de trudă, Atâta vreme-mpovărate, Ce staţi pe pieptul slab acuma Întâia dată-ncrucişate. Ostaş al sfintei munci depline, De-acum pământul te aşteaptă, La judecata cea din urmă…
Sara

Sara

Bolta şi-a cernit năframa Ca o mamă întristată, Floarea-soarelui pe câmpuri Pleacă fruntea-ngândurată. Zarea-şi picură argintul Pe ovezele de aur, Ostenit, din aripi bate, Ca un vis pribeag, un graur.…
Reîntors

Reîntors

Stăpâne codru, crai bătrân: Mai ţii-le tu minte, oare?... La umbra unui fir de nalbă Plângea o floare de cicoare, Şi-un firicel de izmă-creaţă Se săruta atunci cu Oltul... Atunci…
Dăscăliţa

Dăscăliţa

Când, tremurându-şi jalea şi sfiala, Un cânt pribeag îmbrăţişează firea, Şi-un trandafir crescut în umbră moare, Şi soare nu-i să-i plângă risipirea, Eu plâng atunci, căci tu-mi răsai în zare,…
Poveste veche

Poveste veche

De câte ori vremea cu sânge ne-adapă Obida din cronica ţării, Aceeaşi poveste de veci se dezgroapă Şi strigă în noaptea uitării, Ea spune de oameni, de câmp şi de…
Lacul

Lacul

La geamul meu de lângă lac Se bate apa-n scânduri, La geamul meu de lângă lac Se fac încet şi se desfac În mine-atâtea gânduri... Pe rând vin undele de…
Pribeag

Pribeag

Pe drumul meu de pribegie Nu licăresc în noapte stele Și, singură tovărășie, Port numai gândurile mele. Cum s-au legat de mine-n largul Vâltorilor să mă petreacă Par corbi cari…
Ziua

Ziua

În zorii albi, senină dimineaţă, Tu-mi pari o fată mândră de la ţară, Venită la oraş întâia oară, Cu gând curat şi rumenă la faţă. Te prinde însă-n blestemata-i gheară,…
Oltul

Oltul

Mult iscusita vremii slovă Nu spune clipa milostivă Ce ne-a-nfrăţit pe veci necazul Şi veselia deopotrivă... Mărită fie dimineaţa Ce-a săvârşit a noastră nuntă, Bătrâne Olt! - cu buza arsă…
Cântă moartea

Cântă moartea

Cântă moartea Îmi cântă moartea la fereastră Ca o vecernie-n surdină, Îmi cântă-ncet povestea noastră: Un joc de umbre şi lumină. Eu o ascult în noaptea mută, Din adâncimi îmi…
Cinquecento

Cinquecento

Clocot de măriri apuse, A lui Leonardo vreme, Glasul farmecelor duse Vine pururi să mă cheme. Mintea, pasăre răzleaţă, La sicriul tău mă poartă, Tu-mi dai dragoste de viaţă, Minunată…
Inima

Inima

Biată inimă bolnavă, Făgădău la drum de ţară, Cine-şi mai aduce-aminte Câţi drumeţi te cercetară? Tu n-aveai zăvor la tindă, Nici scumpete la măsură, Şi-ai cinstit pe fiecare C-un pahar…
Mare aeternum

Mare aeternum

Eternă mare, ca şi-odinioară, Fără hotar şi fără de hodină, De întrebări şi neastâmpăr plină, Azi goana mea la malul tău coboară. Cu tresăltări de ape şi lumină Oglinda ta…
Lupul

Lupul

TTe-am auzit cum hăuleai departe, Înfiorând pădurea-nzăpezită, Bătrâne lup, cu gura istovită, Etern pribeag al câmpurilor moarte, Te-am auzit cum hăuleai departe. Te-am auzit, şi-n ceasurile grele Ce mă gonesc…
Coboară toamna…

Coboară toamna…

Coboară toamna-ncet din slavă, Năframa galbenă-i răsare Și peste vârfuri de dumbravă Îi flutură departe-n zare. Atât de jalnic geme vântul, Cum s-a pornit acum să zboare, Pare c-a prins…
Plugarii

Plugarii

La voi aleargă totdeauna Truditu-mi suflet să se-nchine; Voi singuri străjuiţi altarul Nădejdii noastre de mai bine. Al vostru-i plânsul strunei mele, Creştini ce n-aveţi sărbătoare, Voi, cei mai buni…
Paris

Paris

Parisul, magică făclie, Cum n-a mai luminat pe cer, Parisu-n mintea mea învie Și frigurile lui mă cer. Parisul chiote și arde, Cuprins de-al patimilor stol, Cu clocotul din bulevarde,…
Strămoşii…

Strămoşii…

Nu mor strămoşii niciodată, Războiul lor în noi şi-l poartă, Căci li-e ţărâna spulberată, Dar nu li-e duşmănia moartă. Străveche, ura lor se-mparte Din moş în moş, din tată-n tată,…
O rază

O rază

Te-apropie, te-apropie de mine, Şi-ascultă-mă, frumoasa mea minune: Eu sunt supusul firii înţelepte, Închinător la glie şi la soare; M-au învăţat poruncile ei drepte, Îndemnul lor cuvântul meu îl spune.…
Scrisoare

Scrisoare

Vezi, cum trece vremea, Şi tu, tot departe, M-am gândit acuma Să-ţi trimit o carte. A-nflorit muşcata Din grădina noastră Şi-i atât de roşu Macul din fereastră... Straturile-n luncă Toate-s…
Ruga mamei

Ruga mamei

fragment Să-mi plec genunchii iară, Să-ţi spun iar ce mă doare, Preasfântă Născătoare Şi pururea Fecioară! – Cu ochiul tău din ceruri, Atoatevăzătorul, Tu mi-ai văzut feciorul, Şi mi-ai văzut…
Vita nuova

Vita nuova

Te-am dărâmat, hotar de-odinioară, Brâu împletit din lacrimi şi din sânge, Veriga ta de foc nu mă mai strânge Şi lanţul tău a încetat să doară. Trecutul însă tot se…
La mal

La mal

Mândra apelor crăiasă, Ne-ntâlnirăm azi în cale, Eu, cu gândurile mele, Tu, cu valurile tale. Prinşi de-o tainică chemare, Ne privim acum în faţă, Tu, eterna vremii doamnă, Eu, un…