Povești și poezii

Traduceri şi adaptări

Traduceri şi adaptări
Rate this post

Dulce cu corp de omăt înecat în păru-i de aur,
Venera zace murind – cine o va moşteni?
Ah, în două părţi deopotrivă-mpărţi bogăţia-i –
Ţie: frumseţe ş-amor; mie: durere şi dor.
 
*
 
Ce cumplit este amorul, deşi dulce aparent.
Un tiran, care nu varsă decât sânge inocent.
 
*
 
Pallas – în Lacedemon – văzu pe Venera armată:
– Aide acum să luptăm, judice Paride-acum.
Venera însă răspunse: – Armată mă-nfrunţi temerară?
Eu, pe când te-am învins, ştii cum că goală eram.
 
*
 
– Cum poţi s-omori un colibri, diamant frumos de aer?
Nu e frumos şi strălucit, n-ai milă de-a lui vaier?
– De ce mai flutură şi el sclipind o aripă luxoasă?
Natura mea, amicul meu, e ternă, serioasă.
 
*
 
Anii fug – cu ei viaţa – cu ea totul.
Azi suntem, iară mâine cinis et umbra;
Să-ncununăm a plăcerilor dulci trecătoare
Cupă de aur.
 
*
 
Cine-a făcut din trestii mai întâi şi-ntâi un fluier
Şi a săpat întâiul verset într-o coajă de copac,
De pe umbră pe părete zugrăvi întâia oară
O icoană. Nu; amorul nu mai e atât de grabnic.
Iară mintea e înceată.

Related Posts