Povești și poezii

De-a născoci noi ipoteze…

De-a născoci noi ipoteze…
Rate this post

De-a născoci noi ipoteze doi filozofi s-au dus
Ca să găsească ce cătau în aer gol – în sus.
Ast-o făcuse ei ades şi fără de balon,
Acuma însă depărtaţi de-a lumii mare zvon
Pământu-ntreg li se părea un plan pestriţ departe.
Şi fericit unul din ei exclamă: – Frate, frate,
Mă simt acuma desfăcut, deasupra noastră nimeni.
Celălalt se uită supărat la goala adâncime:
– Eu, zău că nu – zise apoi –
Nu văd pe nimeni nici sub noi.
>

Related Posts