Menu

În brazi

În tăinuita brazilor răcoare Ne-a surghiunit iubirea vinovată, Cum stăm aşa sub bolta înstelată, Pădurea neagr-o catedrală pare. Singurătatea ei înfricoşată Trezeşte-n noi o lungă-nfiorare, Din orice brad ne tulbur-o mustrare Şi tot mai greu păcatul ni-l arată. Pe rând, pe rând, o teamă ne supune, Trecutu-ntreg în inimă ne-apasă, Piedută tu oftezi, o rugăciune… […]

Nepotrivire

Am întâlnit-o ieri în cale, Sus, la răscruci, lângă alun, Nu ne-am văzut de ani de zile Cu fata judelui Zăbun. Drăguţa mea de la podmol, Din nopţile cu şezători, Şi-a pironit ochii-n pământ, Posomorâţi şi visători. I-am prins mânuţa s-o alint, Nedumerită se uita, Drăguţa mea de la podmol Mi-a zis sfioasă „dumneata”. Iar […]

Graiul pâinii

Poveste-ntunecată-a pâinii, Nu-i strună să te ştie plânge, Căci de durerea ta străveche În suflet cântecul se frânge. Când de strigarea strunei mele Aş vrea plânsoarea ta s-o ferec, Se sfarmă coardele strivite De-atâta jale şi-ntunerec. Din umbra nopţii care-ngroapă Al vostru neam din vremi bătrâne, Vă desluşiţi în negre rânduri, Voi, dătătorilor de pâine. […]

Scirocco

S-alungă clocotul de ape, Şi-n goană braţul unui val, Ca un stăpân fără de milă, Azvârle-o scândură la mal. Biruitoare urlă marea Şi mi te lasă pe pământ, Solie jalnică şi mută A aşteptării ce s-a frânt. Ce tainică apropiere Şi ce îndemn ascuns din cer Mi te-a trimis să-mi spui povestea Pierdutului corăbier? Ori […]

Părăsit

Mor multe şiraguri de clipe, Şi nimeni nu-mi bate la poartră Când vremea-mi aşterne pe suflet Cenuşa ei aspră şi moartă. Vin neguri cu noaptea pe umeri, Şi bezna mă-nghite, nătângă, Şi viforul vine, păgânul, A viselor aripi să-mi frângă. Nu-i rază să-mi mângâie fruntea, Încet coborându-mi din stele… Mai străluci-va vreodată Altaru-nchinărilor mele? Stejarul […]

Din viaţă

În largul mării fără margini, în largul mării sbuciumate, Se întâlniră două scânduri din două vase sfărâmate. Sărace mărturii răzleţe ale-unui drum dupâ-o comoară, Le-a fost ursit aceeaşi vrajă din portul lor de-odinioară… Din două părţi tăindu-şi cale credeau în unda milostivă, Când tot acelaşi braţ de vifor le-a frânt catargul deopotrivă. Deodată s-au oprit […]

Chemare

Sub zidul alb al mânăstirii Unde-ai închis un scump noroc, Cu slovele muiate-n foc Ți-ai scris chemările iubirii… Eu le citesc… și dintre șire Ți-aud chemările de dor Ca fulgere ce cad din zbor Spre turnul vechi de mânăstire… (volumul Din larg)

Sângele

Tu, răzvrătit potop de sânge, Ce-mi fulgeri tulbure prin vine, Şi-n flacăra-ţi ce nu se stinge Eşti pururea stăpân pe mine; Tu, bl?stem fără dezlegare, Porunca din uitate vremuri, În goana mea fără-ncetare Cu taina ta tu mă cutremuri.. Ce vifore înfricoşate, Ce patimi fără de măsură, Şi din vechime ce păcate Închizi în orice […]

Departe

Vezi luna-n cingătoarea Aprinsei bolţi albastre, Argintul ei tiveşte Şi pragul casei noastre. Şi uite,-n clipa asta Eu nu ştiu ce mă-ndeamnă Să simt întreg amarul Acestei nopţi de toamnă. Dar parcă plâng copacii Din frunzele lor moarte, Şi parc-aud un cântec Cum tremură departe. Aievea simt în suflet Cum jalea lui m-apasă – Aş […]

Noi

La noi sunt codri verzi de brad Şi câmpuri de mătasă; La noi atâţia fluturi sunt, Şi-atâta jale-n casă. Privighetori din alte ţări Vin doina să ne-asculte; La noi sunt cântece şi flori Şi lacrimi multe, multe… Pe boltă, sus, e mai aprins, La noi, bătrânul soare, De când pe plaiurile noastre Nu pentru noi […]