Menu

Ştiuca şi motanul

Nu-i bine când pânzarul se-apucă de cusut, Iar croitorul de ţesut. Şi e desigur totdeauna Că cine multe întreprinde Nu scoate-n capăt nici pe una,   Ba încă râsul lumii adese îşi aprinde!   O ştiucă prea colţată, jaluză, de soi rău, Văzând odinioară Motanul de la moară   Cum şoarecii vânează… căzu la el […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Nada şi chiticul

Deşi n-am darul de ghicit, Văzând însă pe flutur pe lângă lumânare, Prezicerea-mi îndată îşi are-a ei urmare:   Că el nu scapă nepârlit! Aceasta-i o asemănare,   Din care cititorii pe samă-şi vor opri Cât bunele lor simţuri în parte vor dori. Iar eu aud adese iertând întâi greşală Sub nume de o glumă, […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Capra şi iada

Ţăranul între vitişoare Avea şi o căpriţă. El o numea leliţă,   Îi da adese tăricioare. Şi bine o ţinea. Ea însă un nărav avea:   De câte ori ţăranul intra pe zi în casă, Căpriţa după dânsul pe-o laviţă sărea,   Apoi şi peste masă… Stăpânu-i suferea, Căci aştepta să vadă   Curând, pe […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Gâştele

Cu o prăjină mare, Ţăranul gâşte de vânzare Mâna la târg. Şi drept să zic:   În cârdul gâştelor, spre buna îndemnare, Grăbind la zi de târg, bătea ades cam tare. (Dar unde de câştig sau pagubă s-atinge, Nu numai gâştele, şi omenirea plânge.) Eu nu vinovăţesc ţăranul nicidecum; Iar gâştele altfel aceasta judeca Şi, […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Două poloboace

Un poloboc cu vin Mergea în car pe drum, încet şi foarte lin; Iar altul cu deşert, las’ că venea mai tare,   Dar şi hodorogea, Făcând un vuiet mare,   Încât cei trecători în laturi toţi fugea: Atunci când el folos nimica n-aducea.   Asemene în lume, Acel ce tuturor se laudă şi spune […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Stigleţul şi ciocârlanul

Stigleţul s-au fost prins în laţ, cum e mai greu, Şi deznădăjduit de moarte se bătea;   Iar ciocârlanul rău De el încă râdea, Zicând: „Ce nătărău! Se poate ziua mare Să cazi în laţ aşa de tare; Când eu n-am frică De nimică?”   Dar învârtindu-se pe lângă stigleţel, S-au prins în laţ şi […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Leul şi iepurele

Un leu c-un iepure prieteni s-au făcut. Eu văd că vă miraţi Şi nici e de crezut; Dar când îţi sta să căutaţi La adunările lumeşti,   Apoi mai grele lucruri îţi crede nefireşti. Aşa, odată au pornit Ei împreună la plimbare, Şi iepurele au stârnit Această întrebare: – Prietene iubit!   Mă mir eu […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Calul şi călăreţul

Un vrednic călăreţ Avea un cal prea blând şi bine învăţat; Iar singur el semeţ Şi despre cal încredinţat, Au vrut să facă o cercare: Ca fără frâu, călare Să iasă la primblare. Deodată calul au pornit La pas, încetişor;   Dar când au înţeles că n-are frâu strunit, Au prins a mai juca, a […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Lupul şi lupuşorul

Un lup pe puiul său voind să-l ispitească, De este vrednic el în breasla părintească,   L-au fost trimis odată La margine să vadă:   Pe unde-s oile? Cum stau păstorii lor? Şi nu cumva ar fi vreun prilej uşor,   Măcar cam cu păcat, Să capete vânat?   S-au dus şi au venit flămândul […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala

Momiţa şi două mâţe

În a momiţelor ţară (Ce mai nu are hotară) Odată judecătoare Era o momiţă, care Chibzuia cu scumpătate Cumpăna cea de dreptate. Şi iată că la momiţă Se arată două mâţe, Zgâriate, încruntate, În prigonire de moarte, Părăsind al lor lăcaş, Pentr-un bulgăre de caş. Una strigă: „Socoteşte! Caşul eu l-am fost ochit.” Alta ţipă: […]

Categoria: Fabule

Tags: #fabule copii, fabule scoala