Menu

Ghicitori despre ZIDAR

Cumpăna și cu mistria,
Îi arată meseria.

(zidar)

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *