Povești și poezii

Mândru joacă Pătru’n raiu

Mândru joacă Pătru’n raiu
Rate this post

Mandru joaca Patru-n ra iu’
Raiu-i mandru’, luminosu’
Si tat joaca si sa uita
Doar il vede cinevare
Raiu-i mandru’, luminosu’
Da’ nimenea nu-l videre
Nu ma’dalbu’taicasau
Raiu-i mandru’, luminosu’
Si tat joaca si sa uita.
Pe tre, Petre, fiu al mieu,
Raiu-i mandru’, luminosu’
Fa-mi si mie loc in Raiu
Loc in rai, tu, tata, n-aiu
Raiu-i mandru’, luminosu’
C-ai fost mult di rau in satu
Pa saracii-ai saracitu
Raiu-i mandru’, luminosu’
Pa bogatii-ai bogatitu
Mandru joaca Patru-n raiu’
Raiu-i mandru’, luminosu’
Da’nimenea nu-l videre
Nu ma’ dalba sorasale
Raiu-i mandru’, luminosu’
Si tat joaca si sa uita
Petre, Petre, frate-al mieu
Raiu-i mandru’, luminosu’
Fa-mi si mie loc in Raiu
Loc in rai, tu, sora, aiu
Raiu-i mandru’, luminosu’
Ti-o fost casa langa drumu
Pa-nsatati i-ai adapatu
Ra iu-i mandru’, luminosu’
Pa flamanzi i-ai saturatu
Mandru joaca Patru-nraiu’
Ra iu-i mandru’, luminosu’
Si tat joaca si sa uita
Doar il vede cinevare
Raiu-i mandru’, luminosu’
Da’ nimenea nu-l videre.

Related Posts