Dimineața lui Crăciunu

Print Friendly, PDF & Email

Dimineata lui Craciunu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Dimineata lui Craciunu’
Sa le-aduc la acest om bunu’,
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Sa le-aduc la acest om bunu’.
Intra-n casa, pune masa
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Intra-n casa, pune masa
Ca-i bun pranzu’, jupaneasa
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Ca-i bun pranzu’, jupaneasa
Malindu’ se falinduse
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Malindu’ se falinduse
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Daca-i bun hai sa-l pranzamu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Daca-i bun hai sa-l pranzamu’
Si pe scaun sa odihnimu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Si pe scaun sa odihnimu’
Multumescu-ti pranzu’ tau
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Multumescu-ti pranzu’ tau
Si ma-ntinde hodihnire
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Si ma-ntinde hodihnire
N-am venit ca sa-ti pranzescu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
N-am venit ca sa-ti pranzescu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Nici pe scaun sa odihnescu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Nici pe scaun sa odihnescu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Ci-am venit sa-ti alduiescu’
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Ci-am venit sa-ti alduiescu’
S-aveti mesele incarcate
Zorile-s dalbe, zori de ziua
S-aveti mesele incarcate
Si de bine s-aveti parte
Zorile-s dalbe, zori de ziua
Si de bine s-aveti parte…
Si de bine s-aveti parte…
Si de bine s-aveti parte…
Si de bine s-aveti parte…
Si de bine s-aveti parte…
Si de bine s-aveti parte…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *